StoryEditor

ARiMR: Koniec wypłaty zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i ONW

Kończy się sześciotygodniowa akcja wypłacania rolnikom zaliczek w ramach dopłat bezpośrednich i płatności ONW. ARiMR podała końcowe dane oraz zapowiada wypłaty od grudnia pozostałych płatności. Wiemy jak są kontrolowani rolnicy nowym systemem AMS pod kątem dopłat.
30.11.2023., 17:17h

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła 30 listopada br. realizację zaliczek w ramach tegorocznej kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych. Od 16 października do końca listopada wypłacono rolnikom blisko 9,2 mld zł. Z tej kwoty ok. 8,1 mld zł to płatności bezpośrednie, które wpłynęły na konta 1,2 mln gospodarzy. Z kolei prawie 1,1 mld zł trafiło do ponad 734 tys. rolników w postaci płatności ONW.

Reszta dopłat, RSK i ekoschematy do 1 grudnia br.

Przekazywanie płatności końcowych rozpocznie się 1 grudnia br. Od tej daty rolnic będą mogli także liczyć na wypłatę płatności RSK oraz ekoschematów, ale termin ich wypłaty będzie uzależnony od weryfikacji wniosków złożonych przez rolników oraz kontroli praktyk zadeklarowanych we wnioskach, np. wysiew miedzyplonów ozimych, wymieszanie słomy z glebą czy aplikacja nawozó naturalnych płynnych metodą inną niż rozbryzgowo. Także niektóre warianty ekoschematu Dobrostan zwierząt mogą być zweryfikowane dopiero wiosną 2024 roku. Ale Agencja ma czas do 30 czerwca 2024 roku na wypłaty dopłat za 2023 rok, więc rolnicy muszą się uzbroić w cierpliwość i sprawdzać status swojjego wniosku w aplikacji eWniosekPlus.

Kontrola działek i upraw rolnych systemem AMS

Jak informuje ARiMR, od kampanii 2023 trwa monitoring satelitarny w zakresie prowadzenia działalności rolniczej na zadeklarowanych działkach rolnych. Oznacza to obserwacje m.in. w zakresie uprawy roli, uprawy roślin, zbioru roślin czy ugorowania. Czy satelita wykonuje całą pracę z kontrolera z ARiMR? Agencja zapewnia, że nie. Przekazane wyniki nie są ostateczne i będą weryfikowane na dalszym etapie kontroli administracyjnej, w tym poprzez interpretację informacji z alternatywnych źródeł danych (np. ortofotomapy lotniczej/satelitarnej), kontrole na miejscu czy posiadane zdjęcia geotagowane przesłane w kontekście zgłoszonych ekoschematów.

System AMS do kontroli upraw i wypłaty dopłat

Wprowadzony system nie jest pomysłem ARiMR. Zgodnie z zapisami art. 66 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 od 2023 roku każda agencja płatnicza działająca w sektorze rolnym zobowiązana jest do wdrożenia Systemu Monitorowania Obszaru [Area Monitoring System – dalej AMS].  Zgodnie z ww. aktem AMS stanowi część systemu zintegrowanego, w oparciu o który agencja płatnicza, a w Polsce jest to Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, udziela dopłat unijnych dla rolników. W szczególności dotyczy to dopłat o charakterze obszarowym związanych z gruntem i prowadzonymi uprawami.

Jak informuje ARiMR, AMS bazuje na wykorzystaniu zobrazowań satelitarnych (w szczególności tych darmowych pochodzących z Programu COPERNICUS z satelitów typu Sentinel), które są pozyskiwane z dużą częstotliwością, tj. co 3-8 dni, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie systematycznych długookresowych obserwacji oraz analiza danych związana z prowadzeniem działalności rolniczej – występowanie uprawy, wegetacji roślin, zabiegi agrotechniczne (żniwa, orka, koszenie). Taka ocena jest możliwa, ponieważ tereny orne na zobrazowaniach wyróżniają się kolorystyką w stosunku do terenów pokrytych roślinnością (stałą lub czasową).

Stawki dopłat bezpośrednich za 2023 rok

Przypomnijmy, że zgodnie z przedstawionymi przez MRiRW projektowanymi stawkami dopłat rolnicy mogą liczyć za 2023 rok na następujące wsparcie:

 • Podstawowe wsparcie dochodów do celów zrównoważności  (podstawowe wsparcie dochodów) - 502,35 zł/ha
 • Uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów do celów zrównoważności (płatność redystrybucyjna) - 180,96  zł/ha
 • Uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych rolników (płatność dla młodych rolników) - 280,33 zł/ha
 • Płatność do bydła - 343,46 zł/szt.
 • Płatność do krów - 439,41  zł/szt.
 • Płatność do owiec  - 116,44  zł/szt.
 • Płatność do kóz - 47,84 zł/szt.
 • Płatność do roślin strączkowych na nasiona - 823,91 zł/ha
 • Płatność do roślin pastewnych - 471,53 zł/ha
 • Płatność do chmielu - 1 985,54 zł/ha
 • Płatność do ziemniaków skrobiowych - 1 501,05 zł/ha
 • Płatność do buraków cukrowych - 1 391,96 zł/ha
 • Płatność do pomidorów  - 2 047,34 zł/ha
 • Płatność do truskawek - 1 237,42 zł/ha
 • Płatność do lnu - 463,10 zł/ha
 • Płatność do konopi włóknistych - 134,35 zł/ha
 • Płatność niezwiązana do tytoniu - grupa Virginia - 3,08 zł/kg
 • Płatność niezwiązana do tytoniu - grupa pozostałe 3,08 zł/kg
 • Uzupełniająca płatność podstawowa 77,97 zł/ha
Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. luty 2024 09:03