StoryEditor

Podwyżka rzędu 14 zł/h dla lek. weterynarii to recepta na ASF?

Ministerstwo rolnictwa, chcąc zachęcić lekarzy weterynarii do podejmowania działań na rzecz Inspekcji Weterynaryjnej, proponuje wzrost stawki wynagrodzenia z dotychczasowych 41 zł do 55 zł za godzinę pracy. To jeden z pomysłów na walkę z ASF oraz konieczność wzmożenia kontroli bioasekuracyjnych w całym kraju.  
19.11.2019., 12:11h
Do konsultacji społecznych został wysłany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.

Celem rozporządzenia jest zachęcenie lekarzy do podejmowania działań na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej. 
– Zgodnie z informacją przekazaną przez Głównego Lekarza Weterynarii, terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej napotykają trudności w wyznaczaniu lekarzy weterynarii do czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt I lit. m ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, tj. do prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym kontroli stanu bioasekuracji miejsc utrzymywania zwierząt – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia. 

Dlatego MRiRW proponuje podniesienie stawki za prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, z dotychczasowej wysokości 41 zł do wysokości 55 zł za godzinę pracy. Ma to zachęcić lekarzy weterynarii do wykonywania czynności z wyznaczenia związanych...
Pozostało 63% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. grudzień 2023 17:16