Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Polityka promocji produktów rolno-spożywczych bez zmian?

Obrazek
Ministerstwo rolnictwa nie popiera zmian w unijnej polityce promocji, które polegałby na wykluczeniu z niej np. mięsa czerwonego. Naszym zdaniem obecne zasady należy utrzymać. Ale zmiany już teraz dzieją się na naszych oczach. Ponad połowa, wartego 182 mln euro budżetu promocyjnego, jest wydawana na produkty rolnictwa ekologicznego oraz zrównoważonego. Wszystko zgodnie ze strategią „Od pola do stołu”    
wk13 maja 2021, 16:00
Komisja Europejska opublikowała już wstęp oceny skutków unijnej polityki promocyjnej, z którego wynika, że: „Polityka promocji rolnictwa UE ma na celu zwiększenie świadomości na temat jakości produktów żywnościowych UE i zwiększenie konkurencyjności unijnego sektora rolnego. Ocena polityki wykazała, że zasadniczo osiągnęła ona swoje cele. Ocena nie wykazała większych niespójności z innymi politykami UE, ale stwierdzono, że polityka promocyjna może być lepiej dostosowana do priorytetów politycznych i w szczególności przyczynić się do realizacji celów strategii „od pola do stołu”. Przegląd polityki powinien zwiększyć jej wkład w zrównoważoną produkcję i konsumpcję, zgodnie ze zmieniającą się dietą, przy jednoczesnym utrzymaniu lub nawet zwiększeniu skuteczności polityki we wspieraniu konkurencyjności sektora rolno-spożywczego.”

Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim to, że żadne ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, ale możemy się ich już niedługo spodziewać. Po drugie Bruksela rozważa trzy scenariusze zmian. 

Bazowanie na obecnym sukcesie  

Ta opcja polegałaby na kontynuowaniu unijnej polityki promocyjnej w oparciu o obecne przepisy oraz strategię „Od pola do stołu”. Bez zmian pozostałby mechanizm polegający na tym, że Komisja Europejska co roku opracowuje Roczny Program Prac polityki promocji, w którym określa cele i priorytety operacyjne, zarówno w odniesieniu do działań skierowanych na rynek wewnętrzny UE jak również na rynek krajów trzecich. 

Skoncentrowanie zakresu polityki 


Przyjęcie tego kierunku spowodowałoby skoncentrowanie wsparcia na rynku wewnętrznym UE. Zwłaszcza na działania promocyjne i informacyjne wspierające zrównoważoną produkcję i konsumpcję rolną, zgodnie ze strategią „Od pola do stołu'' i europejskim planem walki z rakiem, zachęcając konsumentów do diety. Natomiast w przypadku działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych na rynkach poza UE (tzw. rynek krajów trzecich) skoncentrowanie wsparcia na międzynarodowym wymiarze „Od pola do stołu” i konkurencyjności unijnego sektora rolno-spożywczego.

Zasady warunkowości


Ten scenariusz mógłby pociągać za sobą wprowadzenie nowych wymogów dotyczących warunkowości i kryteriów kwalifikowalności, które zachęciłyby wnioskodawców do podejmowania działań promocyjnych i informacyjnych, które realizowałyby cele strategii „Od pola do stołu”. Takie podejście mogłoby wiązać się z wykluczeniem ze wsparcia niektórych sektorów (np. mięsa czerwonego).

Stanowisko rządu 


- Mając na względzie powyższe, w opinii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zasadnym jest kontynuowanie unijnej polityki promocyjnej w oparciu o obecne przepisy oraz przy założeniu dostosowywania priorytetów operacyjnych rocznego programu prac do celów wynikających z innych polityk UE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie popiera opcji, która zakłada przegląd warunkowości/kwalifikowalności, która może skutkować całkowitym wykluczeniem ze wsparcia niektórych sektorów (np. mięsa czerwonego)  - napisał w odpowiedzi na interpelację posła Stefana Krajewskiego wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik. 

Co dalej?

Obecnie trwają publiczne konsultacje nad przyszłością polityki promocyjnej Unii Europejskiej, które zakończą się 23 czerwca 2021 r. Konsultacje te będą dotyczyły tego, w jaki sposób polityka promocyjna może zwiększyć swój wkład w promowanie bardziej zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz bardziej zbilansowanej diety zgodnie ze strategiami Komisji Europejskiej „Od pola do stołu” i „Bioróżnorodność” oraz planem „Europa pokonująca raka”.

Zmiany na naszych oczach 


Obecny budżet Rocznego Programu Prac na rok 2021 wynosi 182,9 mln EUR. Już teraz około połowy tych funduszy jest przeznaczono na promocję:
produktów organicznych, 
zrównoważonego rozwoju,
spożycia owoców i warzyw.

- Obecne ukierunkowanie polityki promocyjnej na cele wynikające ze strategii Komisji Europejskiej pokazuje, że jest ona na tyle elastyczna, że może na bieżąco reagować na potrzeby KE wynikające z innych polityk – podsumowuje wiceminister R. Bartosik. 
wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)