Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Premia dla młodego rolnika – kryteria punktowe

Już w maju ma ruszyć kolejny nabór wniosków o premie dla młodych rolników. O kolejności ich rozpatrywania decydują punkty – zobacz jak ARiMR je przyznaje.

Grzegorz Ignaczewski2 kwietnia 2019, 11:53
W tegorocznym naborze premia ma wynosić już 150 tys. zł. Można się zatem spodziewać, że więcej rolników niż w poprzednich latach będzie zainteresowanych jej uzyskaniem. Aby wniosek w ogóle był rozpatrywany musi uzbierać przynajmniej 8 punktów, jednak im więcej, tym szybciej Agencja weźmie się za jego rozpatrywanie. A oto list kryteriów:

1. powierzchnia gospodarstwa – maks. 7 punktów. Punkty za wielkość gospodarstwa młodego rolnika będą przyznawane za powierzchnię przekraczającą średnią:
  • krajową – w tych województwach, gdzie średnia jest mniejsza od krajowej,
  • wojewódzka – w tych województwach, gdzie średnia wojewódzka jest wyższa od krajowej.

Punkty za to kryterium będą obliczane wg wzoru:
wzór na obliczenie punktów - premia dla młodego rolnika
gdzie:
L – liczba punktów,
Pb – powierzchnia gruntów z biznesplanu,
Pśr – powierzchnia średnia (krajowa lub wojewódzka w zależności od województwa).


2. kwalifikacje zawodowe – maks. 5 punktów,
3. gdy biznesplan przewiduje inwestycję budowlaną – 3 punkty,
4. gdy wnioskodawca będzie należał do grupy producentów – 1 punkt,
5. gdy biznesplan przewiduje przetwórstwo produktów wytwarzanych w gospodarstwie lub przygotowanie ich do sprzedaży – maks. 2 punkty (1 za przetwórstwo i 1 za przygotowanie),
6. gdy wnioskodawca zobowiąże się do sporządzenia i przestrzegania planu nawozowego – 2 punkty,
7. gdy biznesplan przewiduje inwestycje w ochronę środowiska i klimatu – maks. 5 punktów (listę punktowanych inwestycji znajdziesz tu),
8. gdy różnica wieku pomiędzy przekazującym a przejmującym gospodarstwo wynosi 15-25 lat – 2 pkt, pow. 25 lat – 4 punkty,
9. gdy młody rolnik przejmuje gospodarstwo w całości – 3 punkty.

O planowanych zmianach w zasadach przyznawania premii dla młodych rolników przeczytacie w kwietniowym wydaniu top agrar Polska.

okładka kwietniowego numeru top agrar Polska


Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)