Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

150 tys. dla młodych rolników, 60 tys. na restrukturyzację małych gospodarstw

Obrazek

Już w maju ma ruszyć kolejny nabór wniosków o premie dla młodych rolników oraz drugi w tym roku nabór wniosków o premie na restrukturyzację małych gospodarstw. W obu działaniach będą ważne zmiany.

Grzegorz Ignaczewski1 kwietnia 2019, 12:45
O ile premie na restrukturyzację małych gospodarstw cieszą się sporym zainteresowaniem nawet i na dotychczasowych zasadach ograniczających wsparcie tylko do rolników ubezpieczonych w KRUS, o tyle premie dla młodych rolników nie mają jak na razie dużego wzięcia. Stąd pewnie zmiany w tym działaniu.

Zmiany w premiach dla młodych rolników

Oczywiście, najistotniejszą zmianą w premiach dla młodych rolników jest podniesienie kwoty pomocy ze 100 do 150 tys. złotych. Premia nadal będzie wypłacana w dwóch ratach – pierwsza z nich wyniesie teraz 120 tys. zł, a druga – wypłacana po zrealizowaniu założeń biznesplanu – 30 tys. zł. Ale nie jest to jedyna zmiana w tym programie.

Projektowane rozporządzenie precyzuje także zapisy dotyczące wykorzystania przez młodego rolnika gruntów, które wchodziły w skład gospodarstwa innego młodego rolnika, który również otrzymał premię. Według nowych wytycznych, premia nie będzie przysługiwała osobie, która w biznesplanie w roku bazowym (wyjściowym) posiada grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa poprzedniego beneficjenta w dniu złożenia przez niego wniosku o płatność (dotyczy PROW 2007–2013) lub wniosku o płatność I raty pomocy (dotyczy beneficjentów PROW 2014–2020). Chodzi więc o grunty stanowiące podstawę gospodarstwa młodego rolnika, na podstawie których określa się spełnienie kryteriów koniecznych do przyznania pomocy – np. minimalna powierzchnia gospodarstwa, a nie o grunty, o które może on w przyszłości swoje gospodarstwo powiększyć.

Przypomnijmy tylko, że w zależności od województwa, młody rolnik musi wykazać się powierzchnią gospodarstwa nie mniejszą niż średnia krajowa (województwa, gdzie średnia wojewódzka jest wyższa do krajowej) lub średnią wojewódzką w pozostałych przypadkach.

Zmiany w premiach na restrukturyzację małych gospodarstw

Więcej zmian szykuje się natomiast w drugim tegorocznym naborze wniosków na restrukturyzację małych gospodarstw. W tym przypadku do wzięcia jest również premia, której wysokość to 60 tys. zł. I w tym zakresie nic się nie zmienia. Zmieniają się natomiast kryteria dostępu do tej pomocy. Oto najważniejsze ze zmian:

  • Podniesienie progu wielkości ekonomicznej gospodarstwa z 10 do 13 tys. euro. To bardzo dobre rozwiązanie tym bardziej, że jednocześnie ujednolicono wymagania w „Modernizacji gospodarstw”, gdzie o pomoc będą mogły ubiegać się gospodarstwa o wielkości ekonomicznej powyżej 13 tys. euro;
  • Wprowadzenie kryterium dochodowego przy ustalaniu, czy wnioskodawca faktycznie prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych. gi
Więcej nt. zmian w premiach przeczytacie w kwietniowym wydaniu top agrar Polska od str. 24.Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)