StoryEditor

Prezes ARiMR kontra „Solidarność" - ciąg dalszy sporu w Centrali Agencji

Kolejna odsłona konfliktu między związkami zawodowymi a kierownictwem Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Prezes Agencji Halina Szymańska zarzuca związkowcom permanentne ataki wykraczająca poza standard rzeczowej komunikacji i chwali się osiągnięciami, które poprawiły warunki pracy i płacy pracowników ARiMR.
WK
15.11.2023., 13:18h

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) odpowiedziała na pismo Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" ARiMR, dotyczące sporu zbiorowego oraz problemów związanych z warunkami pracy.

W piśmie podpisanym z upoważnienia Prezesa Agencji Haliny Szymańskiej przez Małgorzatę Kamińską p.o. Dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi znalazły się ostre zarzuty pod adresem NSZZ "Solidarność" ARiMR.

 

Permanentne ataki wykraczająca poza standard komunikacji

Władze Agencji przypomniały, że w ARiMR działa 10 organizacji związkowych.

- Jednak tylko ze strony ZOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników ARiMR – pracodawca poddany jest permanentnym atakom i oskarżeniom o rzekomy brak dbałości o dobro pracowników. Powyższe, nie może pozostać bez wpływu dla oceny wiarygodności Państwa zarzutów stawianych pracodawcy i eskalacji jednostkowych (incydentalnych) problemów w miejscu pracy (których występowanie w organizacji zatrudniającej ponad 11.000 pracowników trudno jest zupełnie wyeliminować) – czytamy w piśmie.

Zdaniem ARiMR zarzuty „Solidarność” Pracowników ARiMR pod adresem kierownictwa Agencji „o ignorancji i lekceważącym stosunku” do pracowników – są nie tylko niezasadne, ale i wykraczają poza ramy rzeczowej komunikacji z pracodawcą. Tymczasem to właśnie działania pracodawcy przekładają się m.in. na systematyczny wzrost budżetu na wynagrodzenia.

- Wielokrotnie podkreślałam, że pełniąc funkcję Prezesa ARiMR, jestem otwarta na konstruktywny dialog z wszystkimi działającymi w ARiMR organizacjami związkowymi a dobro, godność oraz systematyczna poprawa warunków pracy i płacy pracowników, którzy są największym i najcenniejszym zasobem tworzącym naszą organizację, była i jest dla mnie priorytetem – napisała Halina Szymańska prezes ARiMR, która zarzuciła władzom „Solidarność” Pracowników ARiMR odmowę współpracy w zakresie aktualizacji postulatów sporu zbiorowego oraz odmowę współpracy z pozostałymi organizacjami związkowymi działającymi w ARiMR.

image
NSZZ Solidarność ARiMR negatywnie o kandydaturze prezes Szymańskiej do Senatu

Sukces na miarę możliwości ARiMR

Następnie H. Szymańska szczegółowo zrelacjonowała działania podjęte przez ARiMR w celu poprawy warunków pracy i płacy pracowników Agencji. Jej zdaniem postulaty płacowe realizowane są na miarę możliwości Agencji jako jednostki sektora finansów publicznych, której budżet na wynagrodzenia określany jest w załączniku do ustawy budżetowej na dany rok.

Jednocześnie podejmowane przez pracodawcę działania pozwalają na realizację osiągalnych i mierzalnych celów, w zakresie poprawy warunków pracy i płacy w ARiMR przy uwzględnieniu możliwości i ograniczeń Agencji jako jednostki sektora finansów publicznych.

Halina Szymańska przypomniała, że w okresie od grudnia 2020 r. do października 2023 r. dzięki jej staraniom i przychylności MRiRW pozyskano m.in. dodatkowe środki, które przełożyły się na wzrost budżetu na wynagrodzenia brutto w ARiMR o kwotę ponad 257 mln zł. Nie należy zapominać również o wzroście wynagrodzeń z dniem 1.01.2023 r., o wskaźnik indeksacji 7,8%, co przekłada się na wzrost budżetu na wynagrodzenia brutto w ARiMR o kwotę ponad 326 mln zł.

Prezes H. Szymańska podkreśliła, że pozostaje otwarty dialog społeczny, o czym świadczy realizacja sześciu z dziesięciu uznanych przez pracodawcę żądań wysuniętych w sporze zbiorowym oraz jest gotowa do rozmów w zakresie pozostałych postulatów.

- Zwracam się o konstruktywny dialog z pracodawcą oraz pozostałymi organizacjami związkowymi działającymi w ARiMR, który będzie sprzyjał każdej ze stron oraz – co najistotniejsze-pracownikom Agencji – podsumowała szefowa ARiMR.

 

wk

fot:  KPRP

WKWK
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
03. grudzień 2023 12:38