Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.plZaloguj
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Priorytety MRiRW na 2021 rok - jakie kwestie dominują?

Obrazek

Ministerstwo rolnictwa na prośbę posłów opozycji przedstawiło plan działań oraz swoje priorytety na 2021 r. Wśród nich dominują kwestię związane z przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej, odbudowy gospodarki po epidemii Covid-19 oraz walki z chorobami zakaźnymi zwierząt.

wk9 lutego 2021, 13:19

Interpelacje w sprawie priorytetów oraz kierunków działania resortu w roku 2021 wniósł poseł Krzysztof Truskolaski z Koalicji Obywatelskiej, który uznał, że „początek roku jest dobrym czasem, aby poinformować Polaków o priorytetach oraz kierunkach działań resortu na rok 2021 r.”.

Odpowiedzi udzielił wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik, który wymienił następujące priorytety:

 • stabilizacji sytuacji w rolnictwie w związku ze skutkami COVID-19,
 • zakończeniu realizacji programów wsparcia WPR w ramach obecnej perspektywy finansowej UE 2014-2020,
 • programowaniu środków WPR na kolejną perspektywę finansową UE do 2027 roku, w tym na strategicznej zmianie PROW na okres przejściowy 2021-2022,
 • zwalczanie na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).


- W związku z epidemią wirusa COVID-19 (ale także skutkami Brexitu oraz ASF) podejmowane będą dalsze działania, zarówno na forum UE, jak i w kraju, celem stabilizacji sytuacji na poszczególnych rynkach, w szczególności rynkach wieprzowiny, drobiu i wołowiny. Polska będzie kontynuować starania o skuteczne unijne wsparcie na tych rynkach – napisał wiceminister R. Bartosik.

Resort rolnictwa zwrócił uwagę, że ważnym zadaniem w 2021 r. jest zakończenie wdrażania PROW 2014-2020. Na I półrocze 2021 roku zaplanowano wdrożenie strategicznej zmiany w tym programie, w związku z ustaleniem okresu przejściowego WPR na lata 2021-2022. Na wdrażanie PROW przeznaczone zostanie dodatkowe 3 mld euro z unijnych funduszy na lata 2021 i 2022. W latach 2021-2022 kontynuowany będzie obecny system płatności bezpośrednich.

W ramach kontynuowania walki na rzecz zapobiegania rozprzestrzenianiu się i zwalczenia ASF resort rolnictwa planuje działań na rzecz:

 • redukcji populacji dzików,
 • bioasekuracja gospodarstw,
 • eliminacja martwych dzików ze środowiska naturalnego,
 • współdziałanie z krajami UE i KE.


Ważnym działaniem w kontekście przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej będą prace nad Planem Strategicznym, którego szczegóły będą opracowywane w tym roku. Do 15 lutego będą trwały konsultacje publiczne, a potem planuje się przeprowadzenie negocjacji z Komisją Europejską oraz podjęcie prac nad legislacją krajową, która wdroży Plan od 2023 r.

Priorytetowymi kierunkami działań zarówno w ramach środków UE, jak i wsparcia krajowego będą:

 • poprawa warunków rozwoju gospodarstw rodzinnych, w tym wsparcie ich dochodów,
 • wzmocnienie pozycji rolników w łańcuchach rynkowych,
 • rekompensata wyższych kosztów produkcji związanych z poprawą jakości produkcji i jej zrównoważeniem środowiskowym oraz podwyższeniem dobrostanu zwierząt,
 • wsparcie zmian pokoleniowych i technologicznych (w tym cyfryzacji) w rolnictwie i na wsi.


- Cele te znajdą odzwierciedlenie m.in. w zmienionym systemie płatności bezpośrednich, jak i wsparciu modernizacji gospodarstw i przedsiębiorstw w ramach nowej WPR - napisał wiceminister R. Bartosik.

W ramach procesu uzgodnień na forum rządowym i na forum UE zapewnione będzie finansowanie rozwoju obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej UE także ze środków polityki spójności i Krajowego Planu Odbudowy, biorąc pod uwagę duże potrzeby rozwojowe i konieczność normalizacji w sektorze rolno-żywnościowym po okresie COVID-19.

Pozostałe, istotne obszary działań MRiRW w 2021 r., obejmują m.in.:

 • rolnictwo ekologiczne, w tym przygotowanie i realizacja Ramowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2021-2027,
 • kontynuację wdrażania Krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2018-2022,
 • kontynuację działań informacyjno-edukacyjnych pod jednym parasolowym hasłem „Kupuj świadomie”, dotyczących m.in. oznaczenia PRODUKT POLSKI, rolnictwa ekologicznego, znaku Poznaj Dobrą Żywność oraz unijnych znaków jakości,
 • działania informacyjno-promocyjne na rynkach zagranicznych w obszarze żywności,
 • działania mające na celu ograniczenie stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt,
 • działania w zakresie cyfryzacji rolnictwa, m.in. utworzenie na portalu gov.pl tzw. „Strefy dla Rolnika”,
 • działania na rzecz rozwoju turystycznych funkcji na obszarach wiejskich,
 • działania na rzecz rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich,
 • działania w zakresie nadzoru, finansowania i promocji oświaty rolniczej,
 • kontynuację działań na rzecz rozwoju Systemu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie, w tym w zakresie jednostek doradztwa oraz instytutów badawczych nadzorowanych przez MRiRW,
 • działania w zakresie polityki senioralnej wobec mieszkańców obszarów wiejskich,
 • współpracę z organizacjami rolniczymi i samorządem rolniczym.


Jednocześnie resort rolnictwa ma imponujące plany legislacyjne. W 2021 r. pojawi się kilkanaście nowych ustaw (m.in.: o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, o nawozach i nawożeniu, o rolnictwie ekologicznym wprowadzająca m.in. mechanizm wsparcia do wykorzystania żywności ekologicznej w szkołach oraz ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin, o krajowych systemach jakości żywności, zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach). wk

Fot. Twitter/PAP MediaRoom


Ważne Tematy