StoryEditor

Rolnictwo ekologiczne w EZŁ – czy założone cele są możliwe do spełnienia?

Rząd planuje podwojenie upraw ekologicznych do 2027 r. Taki cel zapisano w Krajowym Planie Strategicznym. Tymczasem na poziomie całej Unii Europejskiej planuje się osiągnięcie powierzchni 25% upraw ekologicznych. Czy to możliwe do wykonania?
25.01.2022., 11:01h

Janusz Wojciechowski zapewniał podczas konferencji w Senacie, że cel w postaci 25% powierzchni upraw pod uprawami ekologicznymi jest ambicją polityczną Unii Europejskiej.

Ambitne plany Niemiec

Ale nie oznacza to, że każdy kraj ma taki obowiązek.

–  Niektóre kraje przyjmują bardzo ambitne założenia. Niemcy chcą mieć 30% pod uprawami ekologicznymi. Czechy w zmienionym Planie Strategicznym chcą mieć 25%. Austria już dawno ma 25%. Polska jest na poziomie 3-3,5% i nie będzie przymusu, żeby miała więcej – zapewniał unijny komisarz ds. rolnictwa, który zauważył, że obecnie widać ogromny wzrost zapotrzebowania na żywność ekologiczną np. ze strony Chin.

Ile eko w rolnictwie?

Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa potwierdził, że cele wyznaczone w strategii „Od pola do stołu” mają charakter polityczny.

– To, co my wpisujemy w nasz krajowy Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej, to jest próba realizacji tych celów, ale na miarę możliwości – mówił H. Kowalczyk.

I tak będzie także z rolnictwem ekologicznym.

 – W naszym Planie Strategicznym WPR nie wpisaliśmy celu 25%, bo faktycznie byłoby to bardzo trudne do wykonania i byłby to bardzo duży skok. Założyliśmy podwojenie rolnictwa ekologicznego – mówił Henryk Kowalczyk.

W polskim Planie Strategicznym przewidziano nie tylko dopłaty dla rolników ekologicznych, ale także fundusze na wzmocnienie przetwórstwa.

Wicepremier Kowalczyk powiedział, że wprawdzie Plan Strategiczny został już przesłany do Komisji Europejskiej w celu dalszych uzgodnień, ale cały czas możliwe są jego zmiany. Ale tylko pod warunkiem, że będą się obracały się w ramach dokonanych już uzgodnień w sprawie ram finansowych. 

Co zrobi rząd?

„Rolnictwo ekologiczne na obecnym etapie rozwoju w Polsce to m. in. szybko rosnąca liczba przetwórni oraz popyt przewyższający podaż. Spadek liczby gospodarstw ekologicznych w ostatnich latach nie przełożył się na spadek produkcji, która w przypadku wielu upraw wzrosła. Niestety nadal występuje znaczne rozdrobnienie podaży, co widać szczególnie w przypadku chowu zwierząt. Stąd ważne są działania mające na celu konsolidację branży, łączenie się producentów w różnego rodzaju kooperatywy” – taką diagnozę przedstawiono w „Ramowym Planie Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2021–2027”.

Jak kształtowała się liczba gospodarstw ekologicznych i ich powierzchnia w ostatnich latach?

Rok

Liczba gospodarstw ekologicznych

Powierzchnia (tys. ha)

2015

22 277

580 730

2016

22 435

536 579

2017

20 257

494 987

2018

19 207

495 121

2019

18 637

507 637

Aby zwiększyć powierzchnię upraw, rząd już podejmuje działania. Wzrosły m.in. stawki dopłat do rolnictwa ekologicznego w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich o 27%. Nowe formy pomocy przewiduje się w ramach Planu Strategicznego. I tam również przewiduje się ponownie podniesienie stawek płatności. Szacuje się że będą one na poziomie od 1250 zł do 3000 zł za hektar w zależności od grupy upraw.

W ostatnich latach nastąpił bardzo szybki rozwój sektora przetwórstwa żywności ekologicznej. Liczba podmiotów przygotowujących produkty ekologiczne wzrosła z 312 w 2012 roku do 1022 w 2019 r. 

wk
fot. EnvatoElements

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. listopad 2023 19:48