Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Rolnictwo szansą dla Syrii?

Obrazek

Analiza syryjskiego rolnictwa, cierpiącego z powodu wojny wskazuje, że pomimo ogromnego zniszczenia, to właśnie rolnicy mogą pomóc w odbudowie kraju i zapobiec migracji ludności.

Aneta Lewandowska4 maja 2017, 09:07

Nowy raport FAO, opublikowany na Międzynarodowej Konferencji dotyczącej przyszłości Syrii w Brukseli, przedstawia ocenę wpływu trwającej w tym kraju wojny na syryjskie rolnictwo.

Walka w Syrii spowodowała ogromne zniszczenia i straty w produkcji rolnej, ale sektor ten może i powinien zostać odbudowany teraz, co znacznie zmniejszy potrzebę pomocy humanitarnej i migracji, jak mówi raport.

Oprócz cierpienia ludzkiego, konflikt jest powodem strat ponad 16 miliardów dolarów, jako efekt utraty upraw, produkcji zwierzęcej oraz zniszczenia majątków rolnych.

Rolnictwo kluczem do odbudowy

Raport „Licząc koszty: Rolnictwo w Syrii po sześciu latach kryzysu”, to pierwsza kompleksowa ogólnokrajowa ocena szkód wojennych w sektorze rolnym. W ramach analizy przeprowadzono badania obejmujące ponad 3 500 gospodarstw w Syrii, wywiady z ponad 380 grupami społecznymi oraz analizę pierwotnych i wtórnych danych dotyczących rolnictwa.

– Badanie pokazuje, że w środku konfliktu, rolnictwo stanowi ratunek dla milionów Syryjczyków, w tym osób przesiedlonych wewnętrznie, wciąż mieszkających na obszarach wiejskich - powiedział José Graziano da Silva, dyrektor generalny FAO. –Zwiększenie inwestycji w odbudowę sektora rolnego mogłoby znacznie zmniejszyć potrzebę pomocy humanitarnej, a także może mieć znaczący wpływ na przepływ migrantów - dodał.

Wsparcie rolnictwa wpłynie na migrację?

Około 95% badanych społeczności czuje, że nawet podstawowe wsparcie rolnicze, takie jak nasiona, nawozy i paliwo do pomp irygacyjnych, zmniejszyłoby liczbę osób, które porzucają obszary wiejskie, aby znaleźć możliwości gdzie indziej, a także zachęciło do powrotu migrantów i wysiedleńców.

Inne główne ustalenia:

  • Ponad 75% gospodarstw rolnych wciąż uprawia jedzenie na własne potrzeby, nawet w bardzo ograniczonej skali;
  • Około 60% gospodarstw zgłosiło, że brak nawozów był krytycznym czynnikiem ograniczającym produkcję roślin uprawnych takich jak pszenica, jęczmień, rośliny strączkowe. Wykazano także, że brakuje paliwa, a ogniska chorób, szkodniki oraz zniszczenia systemów irygacyjnych i źródeł wody dla zwierząt gospodarskich również ograniczają jakikolwiek rozwój;
  • Od 2011 r. spadła liczba utrzymywanych w gospodarstwach zwierząt, o 57% dla bydła, 52% dla owiec, 48% dla kóz i 47% dla drobiu;
  • Proporcja dochodów przeznaczanych na żywność wzrasta w miarę spadku dochodów i produkcji żywności przez rolników, a ceny żywności dramatycznie wzrosły. Przed kryzysem około 25% gospodarstw domowych przeznaczało ponad połowę swoich rocznych dochodów na żywność; do czasu przeprowadzenia badania we wrześniu 2016 r., 90% gospodarstw domowych przeznaczało ponad połowę swojego rocznego dochodu na żywność;
  • Mniej niż połowa ludności wiejskiej, zamieszkująca te tereny w 2011 r., nadal mieszkała na obszarach wiejskich w 2016 r.

Produkcja roślinna i hodowla zwierząt cierpią z powodu ogromnych strat

Szacuje się, że wojna kosztuje rolnictwo rocznie 16 miliardów dolarów. Z tego koszty zniszczenia aktywów - takich jak ciągniki, maszyny, gospodarstwa komercyjne, kliniki weterynaryjne, budynki inwentarskie, szklarnie, systemy nawadniania i przetwórnie - szacuje się na ponad 3 miliardy USD, chociaż liczba ta prawdopodobnie znacząco by wzrosła, gdyby istniała możliwość zbadania głównych terenów, na których prowadzone są działania wojenne.
Około 6,3 miliardów dolarów odnosi się do szkód w produkcji roślinnej. W sektorze zwierząt gospodarskich straty zostały oszacowane na około 5,5 miliardów USD, a w sektorze rybołówstwa jest to prawie 80 milionów USD.

Restart produkcji

Początkowy koszt odbudowy sektora rolnego w okresie trzech lat obliczono na 10,7 do 17,1 miliardów USD, w zależności od tego, czy konflikt będzie trwał, częściowo zaniknie lub kraj powróci do stanu pokoju. W raporcie przedstawiono plan reakcji na każdy z możliwych scenariuszy, obejmujący rozwiązanie podstawowych problemów, takich jak zrównoważone wykorzystanie wody do nawadniania pól.

Syryjscy farmerzy bardzo jasno wyrażają, czego potrzebują, aby wznowić lub zwiększyć produkcję rolną. Potrzebne są podstawowe dostawy, takie jak nawozy, nasiona i leki dla zwierząt gospodarskich. Kiedy te potrzeby będą zaspokojone, należy skupić się na obsłudze kredytowej, przetwórczej i marketingowej, jak również naprawić najważniejsze elementy, takie jak infrastruktura nawadniająca. 

Pomimo potencjału rolnictwa w wyżywieniu ludności i dostępowi do żywości, niewiele zainwestowano w ochronę i odbudowę gospodarstw w ciągu sześciu lat konfliktu. W raporcie stwierdzono, że jeśli obszary rolnicze będą zaniedbane, coraz więcej osób będzie zmuszonych do opuszczenia domów, a Syria wyjdzie z konfliktu jako kraj z komercyjną produkcją żywności i rolnictwem na skraju upadku.

*Badania prowadzono w sierpniu i wrześniu 2016 r., badano gospodarstwa domowe z każdej części w kraju, a obejmowały one zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Od 2011 r. FAO zapewnia środki do życia i żywność dla ponad 2,4 mln Syryjczyków na obszarach wiejskich i podmiejskich w Aleppo, Al-Hassakeh, Daraie, Deir-ez-Zor, Hama, Homs, Idleb, Damaszku, Sweida i Quinetra.
alPicture of the author
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)