Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Rolnicy dostaną większy zwrot podatku akcyzowego za paliwo

Obrazek

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała rządowy projekt ustawy zwiększający stawkę zwrotu akcyzy zawartej w paliwie rolniczym. Wydatki na cel mają wzrosnąć o 320 mln zł.

wk26 października 2018, 08:07
W projekcie ustawy zaproponowano aby kwota zwrotu podatku ustalana była jako iloczyn ilości ON zakupionego przez rolnika na podstawie faktur i stawki zwrotu akcyzy określonej na 1 litr oleju napędowego. Kwota zwrotu będzie przysługiwała rolnikowi w ramach rocznego limitu ustalanego dla użytków zielonych i DJP posiadanego w gospodarstwie bydła. W przypadku rocznego limity dla użytków zielonych limit zwiększa się z 86 do 100 litrów na hektar.

Określono także limit zużycia w przypadku chowu i hodowli bydła. W tym przypadku limit ustalany będzie jako kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu akcyzy na 1 litr ON oraz liczby 30 stanowiącej zużycie ON oraz średniej rocznej liczby DJP bydła będącego w posiadaniu rolnika.

– Zwiększenie pomocy finansowej dla producentów rolnych w formie zwrotu podatku akcyzowego uzasadnione jest potrzebą zwiększenia konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych na unijnym rynku – napisano w uzasadnieniu ustawy.

Obecne wydatki na tzw. paliwo rolnicze wynoszą 860 mln zł. Po wejściu ustawy w życie wzrosną o 320 mln zł. - Ten projekt znacznie obniża koszty produkcji rolnej, to jest jego największe dobro. W środowiskach rolniczych był to bardzo oczekiwany projekt - zachwalał projekt w Sejmie wiceminister rolnictwa Szymon Girzyński.

Opozycja ustawę poparła, ale zwróciła uwagę, że w ostatnim czasie znacząco wzrosły koszty produkcji rolnej, więc rolnicy w pełni nie odczują dobrodziejstw ustawy.

– Ten bilans będzie niekorzystny. W ostatnim czasie podrożały środki ochrony roślin, nawozy, materiał siewny energia elektryczna oraz inne koszty związane z produkcją rolną. Rosną one szybciej niż wolumen środków, które w tym projekcie zostały zawarte  - powiedziała Krystyna Skowrońska, posłanka Platforma Obywatelskiej.

Z danych resoru rolnictwa wynika, że w 2016 r. ustawa dotyczyła ponad 10,164 tys. mln ha gruntów rolnych. Rolnicy złożyli wtedy ponad 1,073 mln wniosków i otrzymali zwrot w wysokości 891 mln zł. W 2017 r. liczba wnioskodawców wzrosła do 1,074 tys. osób, które otrzymały 895 mln zł. Państwo dopłaciło wtedy do 10 mln 209 tys. ha.   wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)