StoryEditor

Rolnicy dostaną większy zwrot podatku akcyzowego za paliwo

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała rządowy projekt ustawy zwiększający stawkę zwrotu akcyzy zawartej w paliwie rolniczym. Wydatki na cel mają wzrosnąć o 320 mln zł.
26.10.2018., 08:10h
W projekcie ustawy zaproponowano aby kwota zwrotu podatku ustalana była jako iloczyn ilości ON zakupionego przez rolnika na podstawie faktur i stawki zwrotu akcyzy określonej na 1 litr oleju napędowego. Kwota zwrotu będzie przysługiwała rolnikowi w ramach rocznego limitu ustalanego dla użytków zielonych i DJP posiadanego w gospodarstwie bydła. W przypadku rocznego limity dla użytków zielonych limit zwiększa się z 86 do 100 litrów na hektar.

Określono także limit zużycia w przypadku chowu i hodowli bydła. W tym przypadku limit ustalany będzie jako kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu akcyzy na 1 litr ON oraz liczby 30 stanowiącej zużycie ON oraz średniej rocznej liczby DJP bydła będącego w posiadaniu rolnika.

– Zwiększenie pomocy finansowej dla producentów rolnych w formie zwrotu podatku akcyzowego uzasadnione jest potrzebą zwiększenia konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych na unijnym rynku – napisano w uzasadnieniu ustawy.

Obecne wydatki na tzw. paliwo rolnicze wynoszą 860 mln zł. Po wejściu ustawy w życie wzrosną o 320 mln zł. - Ten projekt znacznie obniża koszty produkcji rolnej, to jest jego największe dobro. W środowiskach rolniczych był to bardzo oczekiwany projekt - zachwalał projekt w Sejmie wiceminister rolnictwa Szymon Girzyński.

Opozycja ustawę poparła, ale zwróciła uwagę, że w ostatnim czasie znacząco wzrosły koszty produkcji rolnej, więc rolnicy w pełni nie odczują dobrodziejstw ustawy.

– Ten bilans będzie niekorzystny. W ostatnim czasie podrożały środki ochrony roślin, nawozy, materiał siewny energia elektryczna oraz inne koszty związane z produkcją rolną. Rosną one szybciej niż wolumen środków, które w tym projekcie zostały zawarte  - powiedziała Krystyna Skowrońska, posłanka Platforma Obywatelskiej.

Z danych resoru rolnictwa wynika, że w 2016 r. ustawa dotyczyła ponad 10,164 tys. mln ha gruntów rolnych. Rolnicy złożyli wtedy ponad 1,073 mln wniosków i otrzymali zwrot w wysokości 891 mln zł. W 2017 r. liczba wnioskodawców wzrosła do 1,074 tys. osób, które otrzymały 895 mln zł. Państwo dopłaciło wtedy do 10 mln 209 tys. ha.   wk
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
15. kwiecień 2024 14:10