StoryEditor

Rośnie populacja wilka, a razem z nią problemy

W Polsce systematycznie rośnie populacja wilków. Zdaniem rządu są regiony w kraju, w których jest ich zdecydowanie zbyt dużo. Jednocześnie coraz więcej rolników i samorządów zgłasza, że liczba tych zwierząt jest rosnącym problemem. 
04.02.2021., 18:02h
Wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska poinformowała na posiedzeniu senackiej komisji środowiska, że od 1998  r. wilk jest objęty ścisłą ochroną. Jednocześnie obserwuje się systematyczny wzrost jego populacji. Szacuje się, że w zeszłym roku w kraju żyło ponad 3200 szt. tych zwierząt. 

– Populacja wzrasta, ale jest narażona na zagrożenia takie jak: blokowanie korytarzy migracyjnych, wypadki komunikacyjne czy kłusownictwo. Zagrożeniem jest także hybrydyzacja czyli mieszanie się z wałęsającymi się psami – tłumaczyła senatorom wiceminister M. Golińska, która jednocześnie przyznała, że obserwujemy powrót wilka na tereny, gdzie kiedyś go nie było. A to wywołuje niepokoje społeczne. 
Administracja społeczna stara się zadbać o większą świadomość społeczną organizując spotkania na których eksperci tłumaczą: czym jest wilk, jak się zachowuje,  jak powinien zachować się człowiek w jego obecności. Od 2018 r. wzięło w nich udział łącznie 700 osób.  

Szkody wyrządzone przez wilki są pokrywane przez Skarb Państwa. Jednocześnie regionalne dyrekcje ochrony środowiska prowadzą działania na rzecz zabezpieczenia ...
Pozostało 73% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 11:32