Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Rozwój rolnictwa cyfrowego dzięki przejrzystej wymianie danych

Obrazek

Czy rozsądne jest dzielenie się z dostawcą informacjami na temat stosowania nawozów i pestycydów online? Czy powinienem udostępniać dane nt. paszy, pogody, czy pracy ciągnika w aplikacji producenta? Opanowanie cyfryzacji jest dzisiaj hasłem przewodnim!

26 kwietnia 2019, 16:46
Rok po utworzeniu Kodeksu Postępowania UE w sprawie wymiany danych dotyczących rolnictwa z inicjatywy Europejskiej Organizacji Zrzeszającej Rolnicze Związki Zawodowe i Organizacje Spółdzielcze COPA COGECA, kolejne dwie dobrze znane organizacje przyłączyły się do tej inicjatywy.

Międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające organizacje dealerów maszyn rolniczych z 16 krajów Europy (CLIMMAR) oraz Stowarzyszenie Reprezentujące Przemysł Weterynaryjny w Europie (AnimalhealthEurope) opowiedziały się za sprawiedliwą i przejrzystą wymianą danych w sektorze rolno-spożywczym w ramach cyfryzacji rolnictwa.

Kodeks postępowania, przyjęty w kwietniu 2018 r., stanowi ramy prawne, które mają stanowić wytyczne dla wszystkich rolników i spółdzielni w Europie w zakresie wymiany danych dotyczących gospodarstw rolnych, zarządzania i dzielenia się nimi w kontekście cyfryzacji.

- Zgoda co do kodeksu postępowania, którego celem jest zapewnienie przejrzystego dostępu i wykorzystania danych pochodzących od różnych podmiotów w łańcuchu dostaw żywności oraz promowanie inteligentnego rozwoju zrównoważonego rolnictwa ma zasadnicze znaczenie dla europejskich producentów maszyn rolniczych i dostawców sprzętu rolniczego - powiedział przedstawiciel CLIMMAR Gerard Heerink.

Stowarzyszenie AnimalHealthEurope (Zdrowie Zwierząt w Europie) dostrzega ogromny potencjał, jaki daje digitalizacja rolnictwa, oferując około dziewięciu milionom hodowców zwierząt gospodarskich w Europie dostosowane do ich potrzeb rozwiązania w zakresie ochrony zwierząt - wykorzystujące inteligentne technologie - zanim w oborach lub chlewniach pojawią się ogniska chorób lub epidemii. Rozpoznawanie i obserwowanie objawów choroby na wczesnym etapie poprzez ciągłe monitorowanie zwierząt gospodarskich daje szansę na zagwarantowanie odpowiednich standardów w zakresie dobrostanu zwierząt gospodarskich. Można w ten sposób lepiej kontrolować bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym, a także stosowanie pasz i innych środków do produkcji.

Thomas FriedrichWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)