Rząd bierze się za walkę z ASF!

Rząd bierze się za walkę z ASF!

Innego wyjścia nie było. Rząd dokręca śrubę w walce z afrykańskim pomorem świń. Proponowane rozwiązania ułatwią likwidację chorób zakaźnych zwierząt, co ma przyczynić się do ograniczenia strat ponoszonych przez rolników i cały sektor rolno-spożywczy. Minister Jurgiel prosił dzisiaj posłów o szybkie tempo prac nad ustawą, gdy w przyszłym tygodniu trafi do Sejmu.

r e k l a m a

Projekt przewiduje, że powiatowy lekarz weterynarii – w przypadku, gdy nakazany został odstrzał sanitarny zwierząt – będzie mógł wnioskować do Polskiego Związku Łowieckiego o wyznaczenie dla poszczególnych dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich dodatkowych osób do realizacji tego nakazu. Pozwoli to na usprawnienie odstrzału sanitarnego, przez zwiększenie liczby osób, które taki odstrzał będą mogły realizować, nie będąc członkiem danego koła łowieckiego. 


– Proponujemy ustawę, która umożliwi ingerencję w prawo łowieckie. Powiatowy Lekarz Weterynarii będzie mógł pewne rzeczy nakazywać. Mam prośbę, aby na następnym posiedzeniu Sejmu ta ustawa została przyjęta. Tak, aby mogła wejść w życie jeszcze przed wakacyjną przerwą – apelował dzisiaj do posłów minister Krzysztof Jurgiel.

Uszczegółowiono również przepisy dotyczące wykonywania odstrzału sanitarnego na obszarach objętych formami ochrony przyrody oraz zaproponowano wprowadzenie sankcji w postaci wypowiedzenia umowy dzierżawy.

Projekt przewiduje, że powiatowy lekarz weterynarii w drodze decyzji administracyjnej będzie mógł nakazać posiadaczowi gospodarstwa podjęcie działań umożliwiających wykonanie przez myśliwych odstrzału sanitarnego dzików na danym obszarze lub zakazać działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie takiego odstrzału. Rozwiązanie to usprawni prowadzenie odstrzału dzików, w szczególności na obszarach, gdzie tereny rolnicze położone są w bezpośredniej bliskości lasu.

Na myśliwych oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich nałożono – przy podejrzeniu choroby zakaźnej wśród zwierząt wolno żyjących – obowiązki analogiczne, jakie obowiązują posiadaczy zwierząt, w tym m.in.:
  • przekazywanie informacji o znacznej liczbie nagłych padnięć,
  • uniemożliwienie osobom postronnym dostępu do zwłok zwierzęcych
  • oraz udzielanie informacji i wyjaśnień organom Inspekcji Weterynaryjnej.
Uszczegółowiony został przepis dotyczący wykładania mat dezynfekcyjnych przez zarządców dróg publicznych. Zaproponowano, aby powiatowy lekarz weterynarii lub wojewoda mogli – w wyjątkowych sytuacjach – zakazać na danym obszarze utrzymywania, chowu lub hodowli zwierząt z gatunków wrażliwych. Wprowadzenie tego ograniczenia miałoby miejsce wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych, dotyczących szybko szerzących się lub powodujących znaczące straty szczególnie groźnych epizootii, o dużym znaczeniu dla gospodarki krajowej.

Jednocześnie wszystko wskazuje na to, że wróci sprawa budowy muru wzdłuż wschodniej granicy, który ma nas uchronić przed napływem chorych na ASF dzików z Ukrainy i Białorusi. 

Jest decyzja Komitetu Stałego Rady Ministrów w sprawie budowy muru wzdłuż wschodniej granicy. Wystąpimy o dofinansowanie tej inwestycji do Unii Europejskiej. Zajmować się tym będzie chyba MSWiA – mówił minister Jurgiel.    

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.   wk

Fot. KPRM
Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii