Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Sejm uchwalił zmiany w podatku VAT

Obrazek

Od nowego roku czeka nas kilka ważnych zmian w przepisach dotyczących rozliczania podatku VAT. Nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw uchwalił wczoraj Sejm.

Bartłomiej Czekała17 listopada 2016, 12:08
Uszczelnić system

Zdaniem wnioskodawców nowelizacji, konieczne jest wprowadzenie rozwiązań systemowych ograniczających wyłudzenia podatku VAT i uszczelniających system poboru tego podatku. Zmiany mają w efekcie doprowadzić do zwiększenia wpływów z VAT do budżetu państwa. Powód? Od 2008 r. rośnie tzw. luka w VAT, czyli różnica między kwotą, która powinna wpłynąć do budżetu, a tą faktycznie wpływającą. Wśród najważniejszych zmian jest np. rozszerzenie stosowania tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia na transakcje obejmujące m.in. określone usługi budowlane i procesory, których łączna wartość w ramach transakcji przekroczy 20 tys. zł, bez kwoty podatku.

Kwartalne rozliczenie nie dla każdego

Nowelizacja zmienia też warunki skorzystania ze zwrotu VAT w terminie 25 dni. Ponadto ogranicza stosowanie kwartalnych rozliczeń VAT - będą mogły z nich korzystać tylko małe przedsiębiorstwa, tj. podatnicy podatku VAT, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 1,2 mln euro. Nowelizacja przewiduje także elektroniczne składanie deklaracji VAT: od 1 stycznia 2017 r. m.in. dla podatników zobowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE, a od 2018 r. dla pozostałych podatników VAT.

Pełnomocnik odpowie tak samo jak właściciel

Nowelizacja wprowadza też odpowiedzialność solidarną pełnomocników wraz z zarejestrowanymi przez nich podatników. Ma to ograniczyć rejestrowanie tzw. słupów przez pełnomocników. W celu zwalczania tzw. karuzeli podatkowych w nowelizacji określono także przesłanki odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT i doprecyzowano warunki wykreślenia podatnika z rejestru. Przewidziano również sankcje podatkowe za nierzetelne rozliczanie podatku VAT. Nowelizacja przewiduje też podwyższoną sankcję podatkową w wysokości 100 proc. wobec podatników dopuszczających się oszustw podatkowych, np. odliczających podatek z tzw. pustych faktur.

Nowelizacja ustawy trafiła jeszcze do Senatu, ale nie należy się spodziewać, by senatorowie wprowadzili w niej znaczące poprawki.  oprac. bcz na podstawie sejm.gov.pl

Fot. K. Białoskórski (sejm.gov.pl)

O nowych zmianach w podatku VAT będzie mówił także nasz ekspert Roman Włodarz podczas grudniowych warsztatów VAT, organizowanych przez naszą redakcję w następujących lokalizacjach:Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)