Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Sektor rolny apeluje do KE o zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego

Obrazek

Unijny rolnicy, przemysł spożywczy oraz handel apelują do Komisji Europejskiej o podjęcie działań, które zapewnią sprawne funkcjonowanie produkcji i dystrybucji żywności. Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego jest naszym głównym celem, a już teraz w związku z zamknięciem wielu granic pojawią się problemy z przepływem towaru oraz pracowników.

wk21 marca 2020, 08:00

- Europejski łańcuch dostaw żywności będzie ściśle ze sobą współpracował, aby zapewnić wszystkim w Europie dostęp do bezpiecznych, wysokiej jakości i niedrogich produktów żywnościowych i napojów podczas pandemii koronawirusa – napisali w apelu do Komisji Europejskiej przedstawiciele największych organizacji reprezentujących unijnych farmerów, przemysł spożywczy oraz handel.

Szefowie Copa – Cogeca (rolnicy), FoodDrinEurope (przemysł spożywczy) oraz CELCAA (handel żywnością) zauważyli, że po podjęciu przez rządy państw członkowskich nadzwyczajnych środków firmy z branży zgłaszają coraz większe trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zaobserwowano opóźnienia i zakłócenia na granicach w przypadku transportu niektórych produktów. Istnieją również obawy dotyczące przemieszczania się pracowników. Z powodu zamknięć niektórych granic i ograniczeń w podróżowaniu mogą wystąpić niedobory siły roboczej.

- Biorąc pod uwagę, że łańcuch dostaw produktów rolno-spożywczych jest wysoce zintegrowany i działa ponad granicami, wszelkie przerwy w przesyłaniu towarów i pracowników nieuchronnie zakłócają działalność. Nasza zdolność dostarczania żywności dla wszystkich będzie zależeć od zachowania jednolitego rynku Unii Europejskiego. Dlatego też wzywamy Komisję Europejską do współpracy z nami i do zrobienia wszystkiego, co w jej mocy - zgodnie ze spójną i jasną strategią - w celu zapewnienia nieprzerwanego przepływu produktów rolnych, żywności i napojów oraz materiałów opakowaniowych (np. „zielonymi ścieżkami”) , a także rozwiązania mające na celu zapobieganie niedoborom siły roboczej i zarządzanie nimi, tak aby łańcuch dostaw żywności był w stanie skutecznie funkcjonować – napisano w liście przesłanym do Komisji Europejskiej. 

Organizacje skupiające farmerów, przemysł spożywczy oraz handel z zadowoleniem przyjęły najnowsze wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące zarządzania granicami jako krok w dobrym kierunku. Jednak pomimo tego firmy nadal doświadczają poważnych zakłóceń w swojej działalności.  

Copa – Cogeca, FoodDrinEurope oraz CELCAA wezwały Komisję Europejską do:

  • monitorowania potencjalnego braku pracowników (w tym pracowników sezonowych) i negatywnego wpływu tego zjawiska na produkcję oraz do przygotowania planów awaryjnych,
  • monitorowania cen surowców i transportu, a także nieuczciwych praktyk handlowych.


Podkreślono, że obecnie nie ma dowodów na to, że żywność jest źródłem lub drogą przenoszenia wirusa. Dlatego pomimo pandemii COVID-19 sektor rolno-spożywczy jest nadal zaangażowany w zapewnianie wszystkim obywatelom UE bezpiecznej, zdrowej, wysokiej jakości i niedrogiej żywności.


Copa – Cogeca, FoodDrinEurope oraz CELCAA reprezentuje 11 milionów europejskich rolników, 4,7 miliona pracowników produkcyjnych, 294 000 przedsiębiorstw spożywczych (w tym 22 000 spółdzielni rolniczych) oraz 35 000 firm zajmujących się handlem żywnością. wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)