Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Senat: wyłączenie spod egzekucji zwierząt i rzeczy potrzebnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego ma regulować ustawa

Obrazek

Senat chce, aby przepisy dotyczące wyłączenia spod egzekucji zwierząt i rzeczy potrzebnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego zostały zapisane w ustawie. Obecnie kwestie te reguluje rozporządzenie ministra sprawiedliwości, które po wejściu nowelizacji w życie przestanie istnieć.  

wk14 kwietnia 2021, 15:39

Prace Senatu nad zmianą przepisów rozpoczęły się jeszcze w zeszłym roku. Projekt, przygotowany z inicjatywy komisji praw człowieka, realizował postulaty zawarte w petycji indywidualnej wniesionej do Senatu.


Ustawa tak, rozporządzenie nie

Projekt nowelizacji przepisów przewiduje uregulowanie w ustawie (Kodeks postępowania cywilnego) kwestii dotyczących wyłączenia spod egzekucji zwierząt i rzeczy potrzebnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Obecnie są one unormowane w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. Senatorowie proponują, aby wpisać treść rozporządzenia niemal wiernie do kodeksu postepowania cywilnego.

- Trzeba zgodzić się z poglądem, iż w świetle wymogów konstytucyjnych wszelkie wyłączenia spod egzekucji dotyczące zwierząt i rzeczy ruchomych potrzebnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego muszą być regulowane na poziomie ustawowym. Nie ulega wątpliwości, iż rozporządzenie jest aktem normatywnym, który może służyć jedynie wykonaniu ustawy, a nie ją zastępować, uzupełniać bądź też modyfikować przyjęte w niej rozwiązania – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zdaniem autorów projektu cała obecna konstrukcja polegająca na tym, że w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości określa się, które przedmioty rolnika nie podlegają egzekucji, jest wątpliwej podstawy prawnej, gdyż przekracza upoważnienie ustawowe.


Poprawki techniczne

Komisje pracowały już nad tym projektem 15 grudnia 2020 r. Uwagi i propozycje zmian zgłosili wówczas przedstawiciele resortu sprawiedliwości i Krajowej Rady Komorniczej. Dotyczyły one m.in. wydłużenia terminu na wydanie opinii izb rolniczych o przedmiotach niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa, określenia charakteru tych opinii, konsekwencji dalszego wyłączenia spod egzekucji nieruchomości, uściślenia niektórych terminów zootechnicznych, np. „stado podstawowe” czy „podstawowe maszyny”.

Na dzisiejszym posiedzeniu komisje zdecydowały o wprowadzeniu 3 poprawek do projektu. Senatorowie wydłużyli z 14 do 21 dni termin na wydanie opinii izb rolniczych co do zakresu zajęcia, pozostawili dotychczasowe zasady wobec toczących już egzekucji, a także uściślili terminy zootechniczne.

Z dniem wejścia w życie projektowanej nowelizacji moc obowiązującą utraci rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)