Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Składanie wniosków o ocenę polową materiału siewnego – wzór wniosków i terminy

Obrazek

Trwa składanie wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego dla poszczególnych grup, czy gatunków roślin rolniczych, a także warzywnych oraz dla materiału szkółkarskiego. W jakim terminie należy je złożyć?

Patrycja Bernat5 kwietnia 2023, 13:14
Wnioski o dokonanie oceny polowej materiału siewnego należy składać w terminie do:
 • 15 marca – dla gatunków jednorocznych ozimych oraz dla gatunków wieloletnich (np. trawy),
 • 15 maja – dla gatunków roślin jednorocznych jarych,
 • 20 maja – dla ziemniaka,
 • 31 sierpnia – dla gatunków roślin w dwuletnim cyklu rozmnażania,
 • 10 marca – dla porzeczek i agrestu,
 • 30 maja dla pozostałych gatunków roślin sadowniczych.

Dokumenty potwierdzające pochodzenie i jakość

Do wniosku należy dołączyć dokumenty zgodnie z art. 36 ust. 8-11 ustawy o nasiennictwie (Dz. U. z 2021 r. poz. 129), które potwierdzają pochodzenie, oraz jakość, a w przypadku sadzeniaków ziemniaka ich zdrowotność jako materiału zastosowanego do założenia plantacji nasiennej.

Kto składa wnioski o dokonanie oceny polowej?

Wnioski o dokonanie oceny polowej, złożyć powinni:
 • w przypadku odmian roślin rolniczych i warzywnych niechronionych wyłącznym prawem do odmiany – prowadzący obrót;
 • w przypadku odmian roślin rolniczych i warzywnych chronionych wyłącznym prawem do odmiany, zachowujący odmianę lub upoważniona przez niego osoba;
 • w przypadku materiału szkółkarskiego prowadzonych przez siebie plantacji – dostawca.
W przypadku składania wniosków, które dotyczą odmian chronionych wyłącznym prawem do odmiany, składanych przez osoby upoważnione, obowiązuje okazanie druku upoważnienia. Takiego upoważnienia może udzielić zachowujący lub osoba, która otrzymała w tym zakresie pełnomocnictwo od zachowującego.
Wniosek powinien być złożony do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na położenie plantacji nasiennej.

Przykładowy wzór wniosku do pobrania http://piorin.gov.pl/wp-formularze/

Wzór wniosku można pobrać z internetowych stron administrowanych przez wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa w zakładce - Formularze/Dział Nadzoru Nasiennego.

Czym powinny cechować się plantacje nasienne?

Plantacje nasienne powinny spełniać następujące kryteria:
 • powinny stanowić zwarty obszar uprawny,
 • powinny być wolne od:
  - gatunków roślin uprawnych innych niż gatunek uprawiany, z wyjątkiem roślin podporowych, które pozwalają na właściwy wzrost i rozwój odmiany gatunku uprawianego;
  - odmian tego samego gatunku innych niż odmiany uprawiane;
  - roślin nietypowych dla tych odmian;
  - chwastów, w szczególności takich gatunków, których nasiona są trudne do oddzielenia od nasion odmiany uprawianej i które mogą mieć wpływ na wytwarzanie lub jakość wytwarzanego materiału siewnego;
  - wszelkich organizmów szkodliwych, które zmniejszają użyteczność i jakość materiału siewnego.
Istnieje możliwość składania wniosków elektronicznie za pośrednictwem epuap.


Bernat Patrycja
źródło: PIORiN
fot: envato.elements


Picture of the author
Autor Artykułu:Patrycja Bernat
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)