StoryEditor

Sprawny łańcuch dostaw produktów rolno-spożywczych

Komisja Europejska jest zainteresowana poprawą funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w Unii Europejskiej, nie tylko poprzez wzmocnienie pozycji rolników w łańcuchu. Podczas piątkowej konferencji głos zabrał Jerzy Wierzbicki, prezes PZPBM.
24.09.2018., 10:09h
W związku silną potrzebą poprawy funkcjonowania i skrócenia łańcucha dostaw w 2016 r. KE powołała grupę zadaniową ds. Rynków rolnych (AMTF), która przedstawiła  trzy najważniejsze zadania:
  • zlikwidować pole do nieuczciwych praktyk handlowych,
  • zwiększenie przejrzystości rynku,
  • poprawa współpracy między rolnikami.

Komisja zaproponowała przepisy mające na celu zakazanie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności i obecnie pracuje nad środkami służącymi poprawie przejrzystości rynku. Kwestia współpracy między rolnikami została już rozwiązana przez prawodawcę europejskiego za pomocą "rozporządzenia Omnibus", które weszło w życie na początku 2018 r. i zawiera odstępstwo od zasad konkurencji w odniesieniu do niektórych działań dla organizacji i stowarzyszeń producentów we wszystkich sektorach rolnictwa.

Wydarzenia te świadczą o rosnącym zainteresowaniu samoorganizacją i współpracą rolników, w szczególności producentów i stowarzyszeń, a także zwielokrotnieniem korzyści jakie może przynieść współpraca, zarówno dla rolników i całego łańcucha dostaw żywności. W tym kontekście sektor rolno-spożywczy, w szczególności rolnicy, wyrazili potrzebę omówienia szczegółów tych strategii. Ponadto niedawno opublikowano raport przygotowany dla departamentu Komisji ds. Konkurencji, który zajmuje się również organizacjami producentów i zasadami konkurencji w sektorze rolnym, a Parlament Europejski zwrócił się do departamentu Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa aby rozwinął badania dotyczące organizacji producentów, które na początku 2019 r. najprawdopodobniej zostaną zakończone.

W tym kontekście oraz w następstwie "Konferencji na temat roli organizacji międzybranżowych w łańcuchu dostaw żywności" dział ds. Rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich zorganizował tę konferencję pod hasłem "Wkład organizacji producentów w wydajne produkty rolno-spożywcze".

W konferencji wzięło udział około 200 osób – eksperci, przedstawiciele organizacji branżowych oraz przedstawiciele państw zainteresowanych poprawą łańcucha dostaw.

Podczas konferencji omówiono korzyści jakie mogą przynieść organizacje producentów swoim członkom, czyli głównie rolnikom, ale również czy prowadzenie działalności gospodarczej w ramach organizacji producentów jest korzystne dla dalszych podmiotów w łańcuchu dostaw żywności.

Prelegenci ze środowisk akademickich, władz publicznych i łańcucha dostaw żywności podzielili się swoją wiedzą i przedstawili rzeczywiste przykłady z różnych sektorów.
Sektor wołowiny

Podczas konferencji głos zabrał Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, ale jednocześnie Przewodniczący grupy roboczej „Promocja produktów rolnych” Copa Cogeca.

– W sektorze wołowiny wdrożenie obiektywnej klasyfikacji EUROP może przysłużyć się zwiększeniu przejrzystości rynku. Uruchomienie bazy danych z IRZ i ubojni dla rolników, aby mogli dowiedzieć się jakie były wyniki i porównać się do podobnych gospodarstw. Przysłużyć się może także raportowanie cen elementów wołowych przez zakłady rozbioru i wdrożenie narzędzi do analiz ekonomicznych – informował Jerzy Wierzbicki.

Przedstawił obecną sytuację sektora wołowiny, na czym w Polsce opiera się promocja mięsa wołowego oraz jak kształtują się koszty produkcji i ceny uzyskiwane w skupach. Podkreślił wagę systemu jakości QMP w produkcji żywca wołowego, jakie przynosi korzyści i dlaczego jest tak ważny w Polsce i za granicą. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się także jakie są główne założenia Strategii wołowiny i jak działa Fundusz Promocji Mięsa Wołowego.

– Bezpośrednie korzyści wdrożenia założeń to zwiększenie motywacji do tworzenia organizacji producentów, zwiększenie wsparcia oraz korzyści w postaci niższych kosztów produkcji, wyższej ceny – mówi prezes PZPBM.

dkol/ec.europa.edu/ pzpbm.pl
foto: pixabay
Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
28. listopad 2023 18:26