Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Staż w Dolnej Saksonii

Obrazek

Uniowie drugiej i trzeciej klasy Zespołu Szkół w Kościelcu z sukcesem zakończyli praktyki zawodowe w Dolnej Saksonii. Mają nadzieję, że ułatwi im to start w przyszłość.

27 stycznia 2014, 13:38

Zespół Szkół w Kościelcu jest beneficjentem projektu „Staż zawodowy w gospodarstwach rolnych Dolnej Saksonii”. W jego ramach uczniowie klasy drugiej i trzeciej Technikum Rolniczego, odbyli 3-miesięczny staż zawodowy w indywidualnych gospodarstwach rolnych Niemczech. Podczas praktyk mogli oni doskonalić swoje umiejętności nabyte w czasie nauki w szkole oraz poszerzyć wiedzę na temat nowoczesnego rolnictwa w zakresie uprawy roli oraz hodowli zwierząt. Profile gospodarstw, w których odbyły się praktyki zostały dobrane zgodnie z preferencjami uczniów. Najczęściej wybierali oni specjalizacje zgodne z kierunkami produkcji prowadzonymi w swoich, rodzinnych gospodarstwach. Każdy z uczestników miał zapewnione: zakwaterowanie i pełne wyżywienie oraz kieszonkowe w wysokości 250 euro miesięcznie. Poza tym stażyści byli ubezpieczeni od chorób i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej przez okres trwania stażu zawodowego.

Jak podkreślał dyrektor Zespołu Szkół w Kościelcu – Maciej Nuszkiewicz – podczas spotkania podsumowującego, uczniowie poza tym, że podnieśli swoje umiejętności zawodowe, to poprawili znajomość języka niemieckiego oraz rozwinęli się pod względem osobistym. Zaznaczył również, że certyfikaty oraz dokumenty Europass Mobilność, które otrzymali uczestnicy stażu, ułatwią im funkcjonowanie na rynku pracy. 

Staż w szkole w Kościelcu został dofinansowany w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”, który jest realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci. Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego projektu poparła Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu.

 Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)