StoryEditor

Szykują się zmiany w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej

Rząd planuje zezwolić na ubój bydła do 12 miesiąca życia na potrzeby własne oraz wprowadzić obowiązkową dla hodowców elektroniczną książkę leczenia zwierząt jako formę walki z nadmiernym używaniem antybiotyków. 
27.04.2022., 10:04h

Sejmowa komisja rolnictwa rozpoczęła prace nad projektem nowelizacji ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. Jej głównym celem jest określenie zadań i kompetencji w odniesieniu do realizacji zobowiązań wynikających z unijnych przepisów w obszarze ochrony zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności. Niepodjęcie działań legislacyjnych, mogło doprowadzić do wdrożenia przez Komisję Europejską procedur w związku z niedostosowaniem prawa polskiego do przepisów UE, a to mogło doprowadzić do zastosowania sankcji ze strony UE.

Co zmieniamy?

Projektowana ustawa zmienia także przepisy dotyczące produkcji mięsa na użytek własny, uszczegółowienia przepisów dotyczących produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych na rynki państw trzecich, nowelizacji przepisów dotyczących kar pieniężnych. Dodatkowo projektowana ustawa ma na celu ułatwienie gromadzenia przez Inspekcję Weterynaryjną danych dotyczących stosowania przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych.

Obowiązkowa rejestracja antybiotyków

Unia Europejska nakłada na państwa członkowskie obowiązek gromadzenia danych dotyczących przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych stosowanych u zwierząt w celu umożliwienia oceny stosowania takich produktów u zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, na poziomie gospodarstw.

Unijne prawo nakłada obowiązek utworzenia systemów gromadzenia danych dotyczących stosowania antybiotyków. W tym celu państwa członkowskie powinny opracować rozwiązania w zakresie oprogramowania komputerowego, które mają ułatwić gromadzenie takich danych oraz wspierać zapewnianie jakości oraz kontrolę poprawności i jakości danych. Od 30 września 2024 r. państwa będą musiały przekazywać Europejskiej Agencji Leków roczne sprawozdania zawierające te dane. Obecnie dokumentacja dotycząca prowadzonego leczenia jest gromadzona na poziomie gospodarstw w postaci papierowej. Dodatkowo gromadzenie takiej dokumentacji papierowej i jej przechowywanie przez okres co najmniej 5 lat stanowi obciążenie dla hodowców zwierząt.

Większe możliwości dla rolników

Wśród innych zaproponowanych przez MRiRW zmian ważne jest umożliwienie dokonywania uboju w gospodarstwie bydła w wieku do 12 miesiąca życia, w ramach produkcji mięsa na użytek własny. Rozwiązanie to jest realizacją postulatów zgłaszanych przez rolników. - Możliwość dokonywania w gospodarstwach uboju bydła w wieku od 6. do 12. miesiąca życia w celu pozyskania mięsa na użytek własny ułatwi rolnikom pozyskiwanie mięsa na własne potrzeby ze zwierząt utrzymywanych w ich gospodarstwach. W przypadku bydła w wieku do 12. miesiąca życia pochodzącego z Polski nie ma tkanek, które byłyby uznawane za materiał szczególnego ryzyka. W związku z powyższym nie będzie w odniesieniu do takiego uboju problemów, jakie mogłyby wynikać z naruszenia obowiązku właściwego zagospodarowania tkanek, które uznaje się za materiał szczególnego ryzyka, a także nie będzie konieczne wykonywanie badań laboratoryjnych w kierunku BSE. Tym samym tusza pozyskana z takiego zwierzęcia będzie mogła zostać poddana rozbiorowi niezwłocznie po dokonaniu uboju, natomiast osoba pozyskująca mięso na własne potrzeby będzie zwolniona z kosztów takiego badania– czytamy w uzasadnieniu projektu.

 wk

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 12:06