StoryEditor

Szykuje się spore wzmocnienie w Inspekcji Weterynaryjnej. Nie wszyscy skorzystają

Ministerstwo rolnictwa zapowiada, że jeszcze w tym roku znajdą się pieniądze na podwyżki i 1,5 tys. nowych etatów. Nie wszyscy są jednak zadowoleni. Dlaczego?
25.02.2022., 10:02h

Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że w tegorocznym budżecie będzie 75 mln zł przeznaczonych na wzmocnienie Inspekcji Weterynaryjnej. Środki te zostaną przeznaczone na zwiększenie zatrudnienia o 915 etatów oraz podniesienie wynagrodzeń pracowników szczebla powiatowego.

Protest związków zawodowych

Ale zdaniem związków zawodowych działających w Inspekcji Weterynaryjnej niedopuszczalne jest, że podwyżki poszły tylko do powiatowych inspektoratów.

 - Nieakceptowalnym dla nas jest również fakt nierównego potraktowania pracowników z pozostałych, poza powiatowymi, jednostek Inspekcji Weterynaryjnej (Główny Inspektorat, graniczne oraz wojewódzkie inspektoraty wraz z zakładami higieny weterynaryjnej), które to nie zostały ujęte w planie podwyżek na rok 2022 oraz planach zwiększenia zatrudniania. Taki stan rzeczy budzi niezadowolenie wśród pracowników i coraz intensywniejsze poszukiwania zatrudnienia w innych sektorach, czy jednostkach IW – napisała do GIW Sara Meskel przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

Jak informuje OZZPIW w efekcie doszło do sytuacji kiedy w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej (laboratoria weterynaryjne) w Warszawie koniecznym było zaprzestanie prowadzenia całego pakietu badań z powodu braku personelu.

Będzie druga transza?

Ale zdaniem resortu rolnictwa podwyżki przyjdą do wszystkich jednostek IW. W odpowiedzi na interpelację posłanki Doroty Niedzieli z Platformy Obywatelskiej wynika, że to dopiero początek wzrostu zatrudnienia.

Podczas gdy w całym 2021 roku zatrudniono łącznie 104 nowych lekarzy weterynarii. Inspekcji Weterynaryjna  otrzymała w 2022 r. środki pozwalające na wzrost stanu zatrudnienia łącznie o ponad 1,5 tys. etatów, w szczególności z przeznaczeniem na  obsługę zadań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt oraz  wystawianiem świadectw weterynaryjnych eksportowych w związku z Brexitem.

- Zdecydowana  większość  nowych  stanowisk  zostanie  utworzona  na  poziomie  powiatowym, ale  wzmocnione  zostaną  również  struktury  wojewódzkie,  laboratoryjne  i  Główny  Inspektorat Weterynarii – napisał wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski.

Budżet 2022

W ustawie  budżetowej na rok 2022 w trzech częściach budżetowych (części 32  Rolnictwo, części 85 – Budżety  wojewodów oraz części  83 – Rezerwy  celowe)  zaplanowano  wydatki  na weterynarię, w tym na zwalczanie chorób zakaźnych  zwierząt w łącznej kwocie 1 mld 963 mln zł.

wk

Fot. Envato Elements

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 11:23