Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Ubezpieczenia rolnicze do naprawy - Rzecznik Finansowy deklaruje pomoc

Obrazek

Wczoraj szef resortu rolnictwa spotkał się z Rzecznikiem Finansowym prof. Mariuszem Jerzym Goleckim, aby omówić szczegóły współpracy mającej na celu uregulowanie kwestii ubezpieczeń rolniczych.

Dominika Mulak3 września 2020, 14:45
Problem ubezpieczeń rolniczych ciągnie się od lat, dlatego wczoraj, 2 września, minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się z Rzecznikiem Finansowym prof. dr hab. Mariuszem Jerzym Goleckim, aby omówić szczegóły współpracy nad uregulowaniem i naprawą systemu.

– Konieczne jest ucywilizowanie kwestii ubezpieczeń rolnych. Kolejne dwa lata suszy w roku 2018 i 2019 pokazały, że dotychczasowy system nie funkcjonuje należycie. Równość stron w umowach ubezpieczeniowych musi być zapewniona – podkreślił Ardanowski.

Po serii roboczych konsultacji z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzecznik Finansowy przygotował szereg propozycji zmian w zasadach ubezpieczeń rolniczych. Ich celem jest urealnienie ochrony ubezpieczeniowej, tak aby wypłacone odszkodowania były realnym i faktycznym  wsparciem dla rolników. Rzecznik Finansowy postuluje również uszczelnienie przepisów w celu wykluczenia rażących zaniżeń odszkodowań lub nieuzasadnionych odmów ich wypłaty.

– Analiza Biura Rzecznika Finansowego wykazała szereg nieprawidłowości związanych z ubezpieczeniami skierowanymi do rolników. Chodzi głównie o zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich oraz obowiązkowych ubezpieczeń budynków w gospodarstwach rolnych - powiedział Golecki. Ponadto zwrócił on również uwagę na nierówności stron w umowach ubezpieczeniowych, w których korzystniejszą pozycję mają ubezpieczyciele.

Dlatego proponowane zmiany legislacyjne mają urealnić wypłacane odszkodowania a także uchylić przepis dotyczący stosowania tzw. franszyz, który daje możliwość obniżenia odszkodowania w zamian za niższą składkę.

Propozycje zmian w systemie ubezpieczeń rolnych zostaną przedyskutowane również z przedstawicielami środowiska rolniczego.

Źródło i fot. www.gov.pl


Picture of the author
Autor Artykułu:Dominika Mulak
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)