StoryEditor

Ustawa o pomocniku rolnika wchodzi w życie

18 maja wejdzie w życie, podpisana już przez Prezydenta, ustawa o pomocniku rolnika. Wprowadziła ona obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pomocników, którzy będą pomagać rolnikowi przy zbiorach owoców i warzyw.
15.05.2018., 14:05h
Organizacje rolnicze od dawna apelowały do Prezydenta o szybkie podpisanie ustawy. Chodziło o to, aby nowe przepisy weszły jak najszybciej w życie, a pomocników rolnika można było zatrudniać już teraz podczas rozpoczętego sezonu zbioru owoców. Apele poskutkowały. Ustawa została 8 maja podpisana, 10 ogłoszona, a to oznacza, że 18 maja wejdzie w życie 


Nowe obowiązki rolnika

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od tego momentu nowe obowiązki spadną na rolników. Gospodarz, który zdecyduje się na zatrudnienie pomocnika musi w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy zgłosić go do ubezpieczenia w KRUS. Odpowiednie formularze zgłoszeniowe będą dostępne na stronach internetowych KRUS oraz w każdej jednostce organizacyjnej KRUS. 

Obowiązkowe ubezpieczenie pomocnika rolnika obejmuje:
 • ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w zakresie ograniczonym do świadczenia z tytułu wypadku przy pracy rolniczej,
 • ubezpieczenie zdrowotne .

Informacje dotyczące wysokości i terminu opłacania składek będą dostępne na stronie  www.krus.gov.pl

Obowiązkiem rolnika będzie sporządzenie informacji o wysokości przychodów z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach na formularzu PIT-8C i przesłanie jej podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego.

Pomocnik nie do wszystkiego

KRUS przypomina jednak, że pomocnik rolnika nie może zajmować się w gospodarstwie wszystkim. Ustawa precyzyjnie mówi o pomocnik może pomagać rolnikowi przy zbiorach:
 • chmielu,
 • owoców,     
 • warzyw,
 • tytoniu,
 • ziół,
 • roślin zielarskich.

Oprócz tego pomocnik może zajmować się:
 • usuwaniem zbędnych części roślin,
 • klasyfikowaniem lub sortowaniem zerwanych lub zebranych owoców i warzyw lub wykonywaniem innych czynności mających na celu przygotowanie wymienionych zbiorów do transportu, przechowywania lub sprzedaży lub związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów

Definicja pomocnika rolnika

Kto może być pomocnikiem rolnika? Przede wszystkim musi to być pełnoletnia osoba świadcząca odpłatnie pomoc rolnikowi na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach. Pomocnikiem może być :
 • obywatel Polski,
 • cudzoziemiec uprawniony do wykonywania pracy na terenie Polski czy też zwolniony na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Łączny czas świadczenia przez pomocnika pomocy na podstawie zawartych umów (jednej lub kilku, z jednym lub kilkoma rolnikami) nie może przekroczyć 180 dni w danym roku kalendarzowym. Przed zawarciem umowy rolnik powinien uzyskać od pomocnika oświadczenie o liczbie dni świadczenia pomocy, w danym roku kalendarzowym, na podstawie umów zawartych z innymi rolnikami.   wk

Fot. Józefowicz
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
05. grudzień 2023 23:45