StoryEditor

Ustrój rolny ukształtowany - pełnomocnik odwołany

Ministerstwo rolnictwa likwiduje stanowisko pełnomocnika rządu do kształtowania ustroju rolnego. Powód? Jego misja polegające na stworzeniu ustawy wstrzymującej sprzedaż państwowych gruntów rolnych została spełniona. Ustawa obowiązuje już dwa lata i nawet szykuje się już jej pierwsza nowelizacja. 
03.01.2019., 11:01h
Na ostatnim etapie prac legislacyjnych w rządzie znajduje się rozporządzenie rządu „w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego”. Projekt zaakceptował już 27 listopada Komitet Stały Rady Ministrów, teraz został przesłany ministrom do akceptacji w trybie obiegowym.
Zakres obowiązków
Pełnomocnik w randze wiceministra (sekretarza stanu) funkcjonował w ministerstwie rolnictwa od 1 grudnia 2015 r. do 27 czerwca 2018 r. Do jego zadań należało m.in.:
-   koordynacja działań zmierzających do opracowania i wdrożenia programu kształtowania ustroju rolnego, w tym:
•    monitorowanie stosowanych przepisów
•    kształtowanie struktury agrarnej
•    scalanie i wymiana gruntów
•    koordynacja spraw dotyczących ochrony gruntów rolnych
- pozyskiwanie środków z UE na powyższe cele
- inicjowanie dokumentów rządowych dotyczących powyższych celów oraz koordynacja i monitorowania ich wdrażania. „Z dniem 27 czerwca 2018r. dotychczasowy Pełnomocni został odwołany z pełnionej funkcji. Ponadto przeprowadzona analiza dotychczasowej działalności wykazała, że dalsze funkcjonowanie Pełnomocnika w dotychczasowej formule nie jest konieczne. Mając na uwadze powyższe, konieczne staje się zniesienie Pełnomocnika” - napisano w uzasadnieniu rozporządzenia rządu. 

Projekt powinien „przejść” przez rząd bez większych kontrowersji ponieważ uwagi do niego zgłosiło tylko ministerstwo finansów, które zwróciło uwagę, że resort rolnictwa zapomniał określić jakie ewentualne … oszczędności przyniesie budżetowi państwa zniesienie funkcji pełnomocnika rządu do spraw kształtowania ustroju rolnego. Pozostali ministrowie nie mieli uwag.
Misja wykonana
Funkcje Pełnomocnika pełnił wiceminister Zbigniew Babalski, którego głównym zadaniem było przeprowadzenie obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości dotyczących uregulowania obrotu ziemią rolniczą, zatrzymania spekulacji i wyprzedaży obcemu kapitałowi. Zadanie, zdaniem resortu rolnictwa, zostało wykonane, a ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw zaczęła obowiązywać 30 kwietnia 2016 r.

Po dwóch latach obowiązywania ustawy, resort rolnictwa zamierza nieco poluzować obecne przepisy ograniczające nabywanie ziemi rolnej. Projekt ustawy jest już gotowy i obecnie resort rolnictwa analizuje uwagi zgłoszone w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Następnie przygotowana zostanie ostateczna wersja ustawy, która zostanie skierowany pod obrady rządu. Projekt zmian jest spodziewany w Sejmie jeszcze w tym roku. wk
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
08. grudzień 2023 11:40