StoryEditor

Warunki zabudowy a nowy plan

Pytanie: Wystąpiłem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, gdyż zamierzam wybudować dom mieszkalny z osobnym garażem. Ostatnio otrzymałem pismo, że w związku z uchwalanym planem gmina zawiesiła postępowanie w mojej sprawie. Czy słusznie?
14.05.2020., 14:05h

Odpowiedź: Decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest w przypadkach, gdy dla danego obszaru nie uchwalono planu zagospodarowania przestrzennego. Nie wdając się w szczegóły, bez takiej decyzji niemożliwe jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Art. 61 § 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. DzU z 2016 r., poz. 778) mówi, że wydanie decyzji jest możliwe, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

  • co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu (nie dotyczy to siedliska, gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie);
  • teren ma dostęp do drogi publicznej;
  • istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
  • teren nie wymaga uzyskania z...
Pozostało 44% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
adw. Mikołaj Pomin
Autor Artykułu:adw. Mikołaj PominPrawnik w redakcji "top agrar Polska".
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
07. grudzień 2023 17:50