StoryEditor

Inwestycje w zakresie biogazowni rolniczych – Jakie ułatwienia są przewidywane?

W życie wraz z dniem 11 września 2023 r. wejdą przepisy o ułatwieniach w przygotowaniu, a także realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych. Przepisy te wprowadzą szereg ułatwień. Czego dotyczą regulacje?
17.08.2023., 14:08h
Przepisy z ustawy z dnia 13 lipca 2023 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu, które wprowadzą szereg ułatwień, wejdą w życie 11 września.

Czego dotyczą regulacje?

Regulacje w ustawie dotyczy m.in.:
  • przyspieszenia procesu budowy biogazowni rolniczej,
  • wydania warunków przyłączenia biogazowni do sieci, które ma być ułatwione,
  • rolnik będzie zwolniony z obowiązku zmiany przeznaczenia gruntów, a także z ich wyłączenia dla biogazowni rolniczych, które są zlokalizowane w gospodarstwach rolnych na powierzchni nie większej niż 1ha,
  • jeśli ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewidują możliwość lokalizacji zabudowy, która związana jest z rolnictwem lub produkcją, a także z usługami czy magazynowaniem, a powierzchnia pod biogazownię nie przekracza 1 ha, dopuszczona jest lokalizacja biogazowni na gruntach należących do przetwórstwa rolno spożywczego,
  • szczególnego trybu lokalizacji biogazowni powyżej 1 MW wg uchwały lokalizacyjnej rady gminy,
  • regulacje dotyczą także zwolnienia z restrykcyjnych przepisów odpadowych określonych, bezpiecznych rodzajów biomasy,
  • ułatwienia w zagospodarowaniu produktu pofermentacyjnego jako nawozu.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, wraz z wejściem w życie ww. ustawy opublikuje na stronie zmienione warunki, a także nowy formularz „Wniosku o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego”.


Bernat Patrycja
na podst. gov.pl
Fot: Poferment z biogazowni. Tomasz Czubiński
Patrycja Bernat
Autor Artykułu:Patrycja Bernat Redaktorka portalu topagrar.pl, specjalistka ds. rynku nawozów i uprawy roślin
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
04. grudzień 2023 03:37