Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Wojciechowski: zakaz chowu klatkowego ma pełne poparcie

W czwartek europosłowie wraz z organizatorami inicjatywy, komisarzami i przedstawicielami innych organów UE debatowali nad inicjatywą obywatelską dotyczącą zakazu stosowania klatek w chowie zwierząt gospodarskich. Zobacz, których zwierząt to dotyczy. 
Dorota Kolasińska18 kwietnia 2021, 12:20
Publiczne wysłuchanie na temat inicjatywy obywatelskiej w PE odbyło się w czwartek, zostało zorganizowane przez parlamentarną komisję ds. Rolnictwa, poświęcone europejskiej inicjatywie obywatelskiej (EIO) „ End the Cage Age ”. W środowisku rolniczym to temat, który budzi od wielu lat liczne kontrowersje. 

– Z zadowoleniem przyjmuję i popieram tę inicjatywę. W UE można poprawić dobrostan zwierząt. Niezwykle ważne jest, aby (…) przed planowaniem jakiejkolwiek radykalnej zmiany [na budownictwo całkowicie bezklatkowe] przeanalizować koszt takiej zmiany i pomyśleć na temat zapewnienia wystarczającego wsparcia finansowego, rekompensat lub innych zachęt rolnikom – powiedział przewodniczący Komisji Rolnictwa Norbert Lins . W ciągu ostatnich 8 lat to szósta europejska inicjatywa obywatelska, która odniosła sukces, spośród 76 zarejestrowanych. 
– Jest to trzecia pod względem liczby podpisów, jakie kiedykolwiek zebrano, i pierwsza ważna inicjatywa obywatelska dotycząca dobrostanu zwierząt hodowlanych – powiedziała przewodnicząca Komisji Petycji Dolors Montserrat. Społeczeństwo UE wymaga, aby wprowadzono więcej zmian dotyczących dobrostanu zwierząt.  

– Komisja przywiązuje najwyższą wagę do pomysłów przedstawionych za pośrednictwem instrumentu europejskiej inicjatywy obywatelskiej i (...) traktuje wszystkie udane inicjatywy bardzo poważnie – powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Věra Jourová. 

Jaki jest cel tej inicjatywy? 


Generalnie w „End of the Cage Ege” chodzi o zaprzestanie stosowania klatek dla kur niosek, królików, młodych kur, przepiórek, kaczek i gęsi, loch w kojcach dla macior i porodowych kojców oraz indywidualnych kojców dla cieląt. 

– Zamiast korzystać z klatek, wzywamy UE do (…) przejścia na alternatywne systemy, które już istnieją, takie jak obory, systemy ekologiczne, chów na wolnym wybiegu lub porody w większych porodówkach - powiedziała pani Kikou. Podkreśliła, że rolnikom należy zapewnić wsparcie finansowe w celu przejścia na hodowlę bezklatkową oraz że produkty importowane z krajów spoza UE muszą również spełniać unijne normy w zakresie dobrostanu zwierząt.

Zielony Ład


Założenia inicjatywy wpisują się w stretegię Zielonego ładu i poprawy dobrostanu. 
– Obawy związane z dobrostanem zwierząt leżą u podstaw unijnej strategii„ Zielony ład i od pola do stołu”. Jesteśmy bardzo świadomi, że musimy zrobić więcej”, powiedziała, wskazując na kontrolę sprawności, która jest przeprowadzana w ramach istniejącego prawodawstwa UE w zakresie dobrostanu zwierząt. „Wykorzystamy wyniki [tej] kontroli do zaproponowania nowych przepisów do 2023 r. – powiedziała komisarz ds. Zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides .

Z kolei Janusz Wojciechowski zaznaczył, że Komisja Europejska naprawdę chce poprawić dobrostan zwierząt”, co jest wg. niego„sednem Zielonego Ładu”.  Komisarz podkreślił, że inicjatywa ta ma „pełne poparcie”. Wezwał do przeznaczenia większych środków z polityki rolnej UE na poprawę dobrostanu zwierząt i nalegał, aby partnerzy handlowi UE zaakceptowali równe zasady i wymagania. 

Głosy obywateli


Posłowie podkreślili, jak ważne jest słuchanie i reagowanie na obawy obywateli dotyczące dobrostanu zwierząt. Wielu podkreślało jednak, że jakiekolwiek potencjalne wycofywanie hodowli w klatkach wymaga odpowiedniego wsparcia finansowego, zachęt i odpowiedniego okresu przejściowego. Wezwali do ścisłych i skutecznych środków, aby uniknąć importu tańszych produktów o niższych standardach dobrostanu zwierząt z krajów spoza UE. Niektórzy zaapelowali również o odpowiednią ocenę skutków i nalegali na podjęcie działań legislacyjnych na szczeblu UE.

Źródło: Parlament Europejski


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)