StoryEditor

XVI Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Drugiego dnia targów Agro Show 2018 w Bednarach już po raz XVI odbyła się gala, na której wyłoniono zwycięzców konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Nagrody wręczał m. in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski.
21.09.2018., 21:09h
Centralna Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców tegorocznej edycji konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, który dzielił się na dwie kategorie. Pierwsza z nich odnosiła się do zakładów rolnych. Jej organizatorem był Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, drugi natomiast dotyczył gospodarstw indywidualnych, gdzie organizatorem była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W Konkursie brało udział 1087 gospodarstw.

W zakładach rolnych oceniano:
 • współczynniki wypadkowości, ciężkości oraz wielkość składki wypadkowej,
 • bezpieczną organizację pracy przez pracodawców ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia zagrożeń,
 • modernizację służącą zmniejszaniu uciążliwości ręcznych prac transportowych.

Krajowa Komisja Konkursowa w kategorii zakładów rolnych przyznała pierwsze miejsce Ośrodkowi Hodowli Zarodowej Przerzeczyn Zdrój Sp. z o. o. z Gilowa w woj. dolnośląskim. Podstawę działalności spółki stanowi hodowla bydła oraz produkcja mleka trzech ras: polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czerwono-białej i dwóch ras zachowawczych polskiej czerwono-białej i polskiej czerwonej. Średnia liczebność stada wynosi 1150 sztuk, w tym 500 krów mlecznych. Produkcja roślinna prowadzona jest na potrzeby hodowli krów. Uprawiane są: pszenica, jęczmień, rzepak i kukurydza. Spółka użytkuje 2710 ha gruntów i zatrudnia 63 pracowników. 

W przypadku gospodarstw indywidualnych ocenie konkursowej podlegały:
 • organizacja obejścia i podwórza gospodarstwa,
 • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
 • stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych,
 • stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym,
 • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
 • wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej,
 • przechowywanie środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych,
 • estetykę gospodarstw,
 • zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

Za najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w kraju uznano gospodarstwo Państwa Agaty i Zbigniewa Przyjemskich z Kamieńczyc w woj. świętokrzyskim. Prowadzą oni gospodarstwo o roślinnym profilu produkcji na 24 ha gruntów. Głównym kierunkiem produkcji jest uprawa warzyw – marchwi, pietruszki, pasternaku i buraka ćwikłowego. Ich bezpieczne, piękne i dochodowe gospodarstwo ma swoją prawie 30 letnią historię, która rozpoczęła się w 1989 r. gdy Pan Zbigniew odziedziczył 7 ha gospodarstwo rodziców. Kiedy to 4 lata później dołączyła do niego żona rozpoczął się okres sukcesywnego rozbudowywania i modernizowania gospodarstwa. Wieloletnie doświadczenie, a także współpraca z producentami środków do produkcji rolnej oraz kontakty i szkolenia w grupie producenckiej zaowocowały wysoką wydajnością i jakością produkowanych warzyw.

Podczas dzisiejszej gali nie zabrakło także przemówienia ze strony Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

–W krajach Europy Zachodniej współpraca rolników w zakresie wykorzystywania tej najbardziej wydajnej i najnowocześniejszej techniki jest o wiele bardziej rozwinięta niż u nas. Wielkie maszyny, które mogą obrobić setki hektarów są we wspólnym władaniu. Powstają organizacje, kółka maszynowe oraz różnego rodzaju formy spółdzielcze, które pozwalają korzystać z tej drogiej nowoczesnej techniki wielu rolnikom. My musimy w rolnictwie twardo liczyć koszty. Wszędzie na świecie bardzo intensywnie myśli się nad obniżaniem kosztów. Wspólne użytkowanie maszyn może istotnie wpłynąć na zmniejszenie kosztów inwestycji w rolnictwie – mówił, jednocześnie zwracając się do organizacji rolniczych, aby zachęcały rolników do wspólnego użytkowania maszyn. Podkreślał korzyści wynikające z takowych działań.

XVI Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” odbywał się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018.
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
03. grudzień 2023 18:21