Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Zmiany w doradztwie opracuje specjalny zespół

Obrazek

W ubiegłym tygodniu minister Krzysztof Jurgiel wydał specjalne zarządzenie w sprawie powołaniu zespołu do spraw funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego. Pierwsze spotkanie zespołu miało miejsce 26 lutego br. w siedzibie resortu rolnictwa.

Bartłomiej Czekała29 lutego 2016, 10:56

Spotkaniu przewodniczył podsekretarz stanu w MRiRW Ryszard Zarudzki. Zgodnie z rozporządzeniem, w skład zespołu weszli przedstawiciele Centrum Doradztwa Rolniczego, ośrodków doradztwa rolniczego, prywatnych podmiotów doradczych, izb rolniczych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przed nowym Zespołem postawiono do realizacji następujące zadania:

  • analiza funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego, w tym systemu wsparcia doradztwa rolniczego i transferu wiedzy, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
  • opracowanie propozycji rozwiązań systemowych wspierających rozwój systemu doradztwa rolniczego,
  • opracowywanie propozycji rozwiązań prawnych, niezbędnych do zapewnienia efektywnego wsparcia rolników i mieszkańców obszarów wiejskich przez system doradztwa rolniczego.

Podczas spotkania wiceminister Zarudzki zaznaczył, że z uwagi na realizację Programu Działań MRiRW na lata 2015 – 2019, bardzo ważne jest zapewnienie wysokiego poziomu usług doradczych. Podsekretarz stanu poinformował również członków Zespołu o planowanych działaniach związanych z przeniesieniem nadzoru nad wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego pod nadzór Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dalszej części posiedzenia odbyła się dyskusja na temat zakresu prac Zespołu w najbliższym półroczu oraz wstępna dyskusja na temat nowych zadań ośrodków doradztwa rolniczego. Ustalono również zasady prowadzenia dalszych prac nad zmianami w doradztwie rolniczym.

oprac. bcz na podstawie MRiRW

Fot. MRiRWPicture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)