Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Zmiany w pomocy finansowej dla rolników

Obrazek
Rząd szykuje zmiany w zasadach pomocy finansowej dla rolników. Zmianie ulegną stawki rekompensat za szkody wyrządzone przez katastrofy naturalne oraz wsparcie dla pszczelarzy oraz grup producentów rolnych.
wk5 maja 2021, 09:50
W wykazie prac legislacyjnych oraz programowych Rady Ministrów ukazała się informacja dotycząca rozpoczęcia prac nad projektem rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc dla spółdzielni


Członkostwo w spółdzielni pozwala rolnikom na wspólne zarządzanie - członkowie i jednocześnie właściciele kontrolują działalność przedsiębiorstwa, dzięki czemu rolnik uczestniczy czynnie w drodze swego produktu do konsumenta („od pola do stołu”). Ponadto, dzięki angażowaniu się spółdzielni w proces przetwórstwa produktów rolnych, podmioty te wypracowują korzyści dla swoich członków w postaci zwiększenia wartości sprzedawanych produktów rolno-spożywczych. Dzięki temu dodatkowy profit z prowadzonej działalności (marża przetwórcza) nie trafia do pośredników. Wpływa to na skrócenie liczby ogniw w łańcuchu żywnościowym, a tym samym wzmocnienie pozycji rynkowej producentów rolnych. A zatem zasadne jest wspieranie uczestnictwa producentów rolnych w spółdzielniach zajmujących się przetwórstwem produktów rolnych lub przetwórstwem ryb, skorupiaków i mięczaków – czytamy w uzasadnieniu proponowanych zmian.  

Dlatego MRiRW chce, aby pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytów była również udzielana na zakup udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków. Jednocześnie aby przywrócić preferencyjny charakter tych kredytów proponuje się aby wysokość oprocentowania tych kredytów dla kredytobiorcy była nie wyższa niż 1% w skali roku.

Pomoc dla ofiar niekorzystnych zjawisk atmosferycznych 


MRiRW proponuje zmianę zasad pomocy dla rolników, których uprawy zostały zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020 r., którzy nie uzyskali środków niezbędnych na wznowienie produkcji rolnej, czy w przypadku produkcji zwierzęcej na zakup brakujących pasz.
Proponuje się, aby stawka pomocy była zróżnicowana w zależności od uprawy i wysokości szkód i wynosiła:
1200 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 70% plonu;
1000 zł na 1 ha powierzchni upraw, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 70% plonu;
1000 zł na 1 upraw, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy;
600 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20% do 70% plonu;
500 zł na 1 ha powierzchni upraw, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20% do 70% plonu.
Wsparcie pszczelarzy 
Zmienią się także zasady pomocy dla pszczelarzy. Pszczoły odpowiadają za zapylanie 80% roślin uprawnych i dziko rosnących. Jednakże zmieniające się warunki pogodowe (ciepłe zimy, zimne wiosny i ekstremalne zjawiska jak wichury, tornada, gradobicia) negatywnie wpływają na prowadzenie gospodarki pasiecznej. Występująca susza zimowa i wiosenna negatywnie wpływa na nektarowanie roślin pożytkowych powodując konieczność przeznaczania dodatkowych środków finansowych na dokarmianie pszczół. Nasilają się również choroby pszczół, które skutkują ich dużą umieralnością. Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa jest dużym wsparcie dla pszczelarzy, jednak nie zaspakaja on w pełni potrzeb pszczelarstwa, a w szczególności wsparcia w zakresie dokarmiania pszczół w okresie bezpożytkowym oraz w sezonie jesienno-zimowym – napisano w uzasadnieniu projektu. 

Dlatego w projekcie rozporządzenia proponuje się wprowadzenie nowej formy pomocy dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół w formie dotacji w wysokości 20 zł do  każdej przezimowanej rodziny pszczelej. 

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to drugi kwartał tego roku. 
wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)