Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>Buraki cukrowe>

W nowym sezonie nasiona buraka będą zaprawione na szkodniki

Obrazek

Te wstrętne robale wcinają siewki nie tylko rzepaku, ale także innych roślin uprawnych. Do wrażliwszych należy burak cukrowy. Zjadają go takie szkodniki jak np. drobnica, ryjkowcowate, mszyce, pchełki i szkodniki glebowe. Receptą na to jest zaprawa na szkodniki, która niestety została wycofana, bo zawierała neonikotynoidy.

Tomasz Czubiński31 października 2018, 14:04
Na szczęście dla plantatorów buraka Minister wydał decyzję o tzw. derogacji. Na wniosek Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego minister Jan Krzysztof Ardanowski zezwala na ich stosowanie w nowym sezonie.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) stwierdził, że ryzyko dla owadów zapylających wynikające ze stosowania neonikotynoidów w burakach cukrowych jest niskie i związane jedynie z kolejnymi uprawami wysiewanymi na tym samym polu. Warto tutaj zwrócić uwagę, ze po późno schodzących burakach rośliną następczą są najczęściej zboża (późno siane ozime i jare). Gatunki te nie są atrakcyjne dla pszczół i niskie jest ryzyko pojawienia się tam owadów zapylających (jedynie na kwitnących chwastach, które powinny i tak być zwalczone).

- Komisja Europejska, proponując wycofanie neonikotynoidów do ochrony buraków cukrowych, zupełnie nie wzięła pod uwagę rzeczywistości rolniczej, czyli wysiewania upraw nieatrakcyjnych dla pszczół po burakach. Z tego powodu 12 krajów unijnych, w tym Polska, nie poparło tych restrykcji w kwietniu 2018 roku, a obecnie już pięć z nich zezwoliło na stosowanie tych zapraw w 2019 r. - informuje KZPBC.

Krzysztof Nykiel, prezes związku wierzy w zdrowy rozsądek opinii publicznej, która nie pozwoli sobie teraz wmówić lobby aktywistów, że burak cukrowy – uprawa nieatrakcyjna dla pszczół – doprowadzi do „Armageddonu” wśród owadów zapylających.

Warto też zauważyć, że strony buraki chronione od siewki precyzyjnie ukierunkowaną w miejscu działania zaprawą, są zwykle gorzej chronione metodą opryskiwania, w której w początkowych fazach zaledwie kilka procent substancji dociera do buraka, a reszta ląduje na glebie.
tcz
Fot. Czubiński


Picture of the author
Autor Artykułu:Tomasz Czubiński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)