Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Buraki cukrowe>

Bruksela znalazła pieniądze dla polskich rolników

Obrazek

Rada Unii Europejskiej rozporządzeniem nr 1360/2013 z dnia 2 grudnia 2013 roku ustaliła nowe opłaty produkcyjne za lata gospodarcze 2004/2005 i 2005/2006.

25 czerwca 2014, 09:51

Sprawa dotyczy producentów cukru oraz plantatorów buraków cukrowych w Polsce, którzy dostarczali surowiec do cukrowni w kampaniach: 2004 i 2005. Na mocy powyższego rozporządzenia zmieniły się opłaty produkcyjne, które cukrownie nakładały na plantatorów i potrącały z należnych za buraki cukrowe pieniędzy. W odniesieniu do roku gospodarczego 2004/2005 Agencja Rynku Rolnego dokonała zwrotu producentom cukru nadpłaconych przez nich opłat produkcyjnych. Natomiast w  odniesieniu do roku gospodarczego 2005/2006 ARR wyegzekwowała od producentów cukru dopłaty do wpłaconych dotychczas opłat produkcyjnych.

W związku z powyższym, producenci cukru zobowiązani są do stosownego rozliczenia się z opłat produkcyjnych z uprawnionymi plantatorami buraków cukrowych, którzy w latach gospodarczych 2004/2005 i 2005/2006 dostarczali buraki cukrowe lub z ich następcami prawnymi.

W związku z tym, ARR wzywa uprawnionych plantatorów lub ich następców prawnych do aktualizacji danych, które należy złożyć na formularzu wniosku u właściwych producentów cukru  w terminie do 1 sierpnia 2014 roku.

Formularz wniosku o aktualizację danych plantatora oraz wykaz producentów cukru dostępne na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego. bczWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)