StoryEditor

Gospodarstwa, które uprawiają pszenicę, kukurydzę i rzepak są pod kreską. Jakie muszą być ceny by rolnik wyszedł na plus?

Kryzys w rolnictwie się nasila, co pokazują najnowsze dane ekonomiczne. Mimo rolniczych protestów najważneijsze problemy nie zostały rozwiązane i perspektywy na ich wyeliminowanie są coraz bardziej mgliste. Eksperci z Wielkopolskiej Izby Rolniczej opublikowali najnowsze kalkulacje opłacalności produkcji roślinnej. Wieje z nich grozą...
05.04.2024., 20:32h

W kwietniowym wydaniu top agrar Polska oraz na naszym portalu publikowaliśmy artykuł prof. UPP dr hab. Benedykta Peplińskiego, który dowodził, że aktualne ceny nie pokrywają pełnych kosztów uprawy.

- Im słabsza ziemia i bardziej wątpliwy plon – tym sytuacja gorsza. Aktualne ceny potęgują straty, jeśli ziarno zalega w magazynach. Tym bardziej trzeba mocno pilnować kosztów, by osiągnąć choć minimalną rentowność albo ograniczyć straty - oceniał prof. Pepliński.

image

Ceny nie pokrywają kosztów uprawy. Co się opłaca? Rolnicy balansują na granicy...

Produkcja roślinna jest prawie nieopłacalna

Oceny prof. Peplińskiego potwierdzają najnowsze kalkulacje rolnicze przygotowane przez ekspertów Wielkopolskiej Izby Rolniczej: Andrzeja Przepiórę oraz Aleksandra Poznańskiego. Na bazie swoich comiesięcznych kalkulacji przygotowali oni symulację wyniku finansowego dla przykładowego gospodarstwa rolnego.

Eksperci WIR przyjęli na potrzeby swoich obliczeń następujące założenia:

  • Przykładowe gospodarstwo rolne posiada 80 ha gruntów rolnych.
  • Wyniki roczny jest różnicą pomiędzy przychodami i kosztami.
  • Rolnik kupił środki produkcji i sprzedał swoje plony w cenach z początku marca br.
  • Dodano przychody z tytułu ekoschematów (stawki 2023), dopłaty do kukurydzy oraz planowanych dopłat do zbóż.
  • Wyniki nie uwzględnia wszystkich kosztów - powinien zostać pomniejszony o koszty dzierżaw, podatków, odsetek i rat kapitałowych od kredytów, w zależności od sytuacji danego gospodarstwa.​
  • Plony i ceny sprzedaży:
Uprawa Plon (dt) Cena (zł/dt)
Pszenica 70 72,00
Kukurydza 80 67,00
Rzepak 35 173,00
Burak cukrowy 600 23,60

Do szczegółowych kalkulacji eksperci WIR odsyłają na wir,org.pl. Do wyliczeń ekoschematów skorzystali z kalkulatora przybliżonych płatności dla gospodarstwa według stawek za 2023 rok.

- Kalkulacje mają charakter szacunkowy i w przypadku konkretnych gospodarstw mogą różnić się w zależności od warunków glebowych, technologii i uzyskiwanych plonów - podkreślają Andrzej Przepióra i Aleksander Poznański.

Kalkulacja nr 1: Pszenica, rzepak, kukurydza + podstawowe ekoschematy i dopłaty

W pierwszym wariancie kalkulacji eksperci WIR założyli, że rolnik uprawia: 30 ha pszenicy, 30 ha kukurydzy oraz 20 ha rzepaku, Do tego korzysta z podstawowych dopłat bezpośrednich i ekoschematów oraz dopłat wojennych, czyli dopłat do kukurydzy i planowanych przez rząd dopłat do zbóż.

W tym wariancie kalkulacja wygląda następująco:

Uprawa/Dopłaty Ilość ha Koszty Przychody Wynik roczny
Pszenica 30 7 980,00/ha * 30 ha = 239 400 zł 6 905,00/ha * 30 ha = 207 145 zł -32 255 zł
Kukurydza 30 11 144,00/ha * 30 ha =334 320 zł

6 258,00/ha * 30 ha=

187 740 zł

-146 580 zł
Rzepak 20

7 689,00*20 ha =

153 780 zł

7 046,00 zł/ha * 20 ha =

140 920 zł

-12 860 zł
Ekoschematy podstawowe - - 38 590 -
Dopłaty do kukurydzy 30 - 10 000 -
Planowane dopłaty do zbóż 30 - 63 000  
RAZEM (wynik roczny z upraw pszenicy, kukurydzy, rzepaku+ dopłaty: ekoschematy, kukurydza, zboża) - - - - 80 105,10 zł

image

Zwrot i kompensata podatku rolnego za 2024 rok dla rolników. Zasady, stawki, terminy

Kalkulacja nr 2: Pszenica, rzepak, kukurydza + rozszerzone ekoschematy i dopłaty

W drugim wariancie kalkulacji Andzrej Przepióra i Aleksander Poznański założyli, że rolnik uprawia 30 ha pszenicy, 30 ha kukurydzy oraz 20 ha rzepaku. Korzysta przy tym z rozszerzonego pakietu ekoschematów, dopłat do kukurydzy oraz planowanych dopłat do zbóż.

W tym wariancie kalkulacja wygląda następująco:

Uprawa/Dopłaty Ilość ha Koszty Przychody Wynik roczny
Pszenica 30 7 980,00/ha * 30 ha = 239 400 zł 6 905,00/ha * 30 ha = 207 145 zł -32 255 zł
Kukurydza 30 11 144,00/ha * 30 ha =334 320 zł

6 258,00/ha * 30 ha=

187 740 zł

-146 580 zł
Rzepak 20

7 689,00*20 ha =

153 780 zł

7 046,00 zł/ha * 20 ha =

140 920 zł

-12 860 zł
Ekoschematy podstawowe - - 38 590 -
Integrowana produkcja (kukurydza) 30 - 40 392 -

Uproszczone systemy uprawy (pszenica)

30 - 8 284  
Dopłaty do kukurydzy 30 - 10 000 -
Planowane dopłaty do zbóż 30 - 10 000 -
RAZEM (wynik roczny z upraw pszenicy, kukurydzy, rzepaku+ dopłaty: ekoschematy, IP, uproszczone systemy uprawy, kukurydza, zboża) - - - - 31 429 zł

image

Premia dla młodego rolnika, rozwój małych gospodarstw, modernizacja i inne nabory wniosków z ARiMR w 2024 roku [HARMONOGRAM]

Kalkulacja nr 3: Pszenica, rzepak, kukurydza i buraki + podstawowe ekoschematy i dopłaty

W trzecim wariancie kalkulacji rolnik uprawia 20 ha pszenicy, 20 ha kukurydzy, 20 ha rzepaku oraz 20 ha buraków cukrowych. Do tego korzysta z podstawowych ekoschematów, dopłat do kukurydzy i planowanych dopłat do zbóż.

W tym wariancie kalkulacja wygląda następująco:

Uprawa/Dopłaty Ilość ha Koszty Przychody Wynik roczny
Pszenica

20

 

7 980,00*20 ha=  

159 600 zł

6 905,00 * 20 ha=

138 097 zł

-21 503 zł
Kukurydza 20

11 144,00*20ha=

222 880 zł

6 258,00*20ha=

125 160 zł

-97 720 zł
Rzepak 20

7 689,00*20 ha=

153 780 zł

7 046,00*20ha=

140 920 zł

-12 860 zł
Burak cukrowy 20

12 192,00*20ha=

243 840 zł

18 112,00*20ha=

362 240 zł

118 400 zł
Ekoschematy podstawowe - - - 38 590
Dopłaty do kukurydzy 20 - - 10 000
Planowane dopłaty do zbóż 20 - - 42 000
RAZEM (wynik roczny z upraw pszenicy, kukurydzy, rzepaku, buraka cukrowego+ dopłaty: ekoschematy, kukurydza, zboża)       76 906,60 zł

image

Więcej pieniędzy dla rolników na modernizację gospodarstw rolnych! Są zmiany w PROW

Kalkulacja nr 4: Pszenica, rzepak, kukurydza i buraki + rozszerzone ekoschematy i dopłaty

W czwartym wariancie kalkulacji opracowanym przez ekspertów WIR rolnik uprawia 20 ha pszenicy, 20 ha kukurydzy, 20 ha rzepaku oraz 20 ha buraków cukrowych. Jednak tu założono, że korzysta z rozszerzonego pakietu ekoschematów (m. in. Integrowanej Produkcji), dopłat do kukurydzy oraz planowanych dopłat do zbóż.

Uprawa/Dopłaty Ilość ha Koszty Przychody Wynik roczny
Pszenica 20

7 980,00*20 ha=  

159 600 zł

6 905,00 * 20 ha=

138 097 zł

-21 503 zł
Kukurydza 20

11 144,00*20ha=

222 880 zł

6 258,00*20ha=

125 160 zł

-97 720 zł
Rzepak 20

7 689,00*20 ha=

153 780 zł

7 046,00*20ha=

140 920 zł

-12 860 zł
Burak cukrowy 20

12 192,00*20ha=

243 840 zł

18 112,00*20ha=

362 240 zł

118 400 zł
Ekoschematy podstawowe - - - 38 590
Integrowana produkcja (kukurydza) 20 - - 26 928
Uproszczone systemy uprawy (burak cukrowy) 20 - - 8 284
Dopłaty do kukurydzy 20 - - 10 000
Planowane dopłaty do zbóż 20 - - 42 000
RAZEM (wynik roczny z upraw pszenicy, kukurydzy, rzepaku+ dopłaty: ekoschematy, IP, uproszczone systemy uprawy, kukurydza, zboża) - - - 112 119 zł

image

Humanitarna mąka z Ukrainy, saudyjskie zakupy pszenicy i dopłaty do zbóż, które są jak Yeti. Czekał(a) na Urbana - rynkowy last minute, odc. 6 [PODCAST]

Produkcja roślinna pod kreską, buraki cukrowe ratują rolników

Z powyższych kalkulacji wynika wyraźnie, że uprawa kukurydzy, pszenicy i rzepaku jest nieopłacalna. 

- Nasz symulacje pokazują w jak dramatycznej sytuacji są gospodarstwa rolne, które bazują wyłącznie na produkcji zbóż, rzepaku i kukurydzy. Nawet uwzględnienie dopłat budżetowych oraz lepiej płatnych ekoschematów nie pozwala na jakikolwiek zysk, nie mówiąc o pokryciu kosztów związanych z finansowaniem działalności oraz ewentualnych dzierżaw  - podsumowują Andrzej Przepióra i Aleksander Poznański.

Jedyną rośliną, która obecnie pozwala na produkcję roślinną na opłacalnym poziomie i zarazem daje dodatni bilans finansowy w gospodarstwie jest burak cukrowy.

- Sytuację nieco poprawia wprowadzenie do struktury upraw buraka cukrowego. Nie jest to jednak satysfakcjonujące rozwiązanie. Nie wszystkie gospodarstwa rolne mają taką możliwość, a w obecnym sezonie cukrownie nie przyjmują już dodatkowych kontraktacji - dodają eksperci WIR.

Ile powinna kosztować pszenica, kukurydza i rzepak?

Według symulacji ekspertów WIR aby uprawa pszenicy, rzepaku i kukurydzy przy aktualnych kosztach produkcji była opłacalną ich ceny na rynkach rolnych powinny być następujące:

Uprawa Plon (dt) Cena (zł/dt)
Pszenica 70 120,00
Kukurydza 80 90,00
Rzepak 35 173,00

Jak widać, pszenica powinna kosztować 1200 zł/t, rzepak - 1730 zł/t, a kukurydza - 900 zł/t. Takich cen na rynkach rolnych obecnie nie ma i nie widać ich także na horyzoncie. Na światowych rynkach nadal dominują niskie ceny zbóż, kukurydzy i rzepaku, a to właśnie one w głównej mierze determinują ceny na krajowym rynku.

oprac. bcz na podst. wir.org.pl

 

Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. maj 2024 21:13