Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Buraki cukrowe>

Buraki bez chwastów także podczas suszy

Obrazek

Coraz trudniej będzie utrzymać plantację buraków wolną od chwastów. Wylatujące z rejestru substancje były podstawą programów ochrony. Bez nich trzeba będzie bardziej kombinować.

Jacek Daleszyński27 lutego 2020, 08:22
Dopóki buraki nie zakryją międzyrzędzi, narażone są na konkurencję chwastów. Nawet jeśli już osiągną tę fazę, w przypadku suszy obumierające liście odkrywają glebę, na której po opadach deszczu chwasty mogą znowu kiełkować. W przypadku buraków, gdy chwasty pokrywają 20% powierzchni, trzeba liczyć się ze spadkiem plonowania o 15%. Warto zatem zastanowić się np. nad mechanicznym zwalczaniem chwastów. Każdy taki zabieg zmniejsza liczbę nasion kiełkujących o 60%. Jeśli zatem na danej plantacji wykonamy 4-krotne odchwaszczanie mechaniczne, to z wyjściowych 100% nasion kiełkujących może nam pozostać tylko 2%. Może to wydawać się niedużo, ale przy zasobnym banku glebowym nasion chwastów i tak można nadal spodziewać się, że po ich skiełkowaniu chwasty będą przewyższać liczebnością buraki nawet kilkakrotnie. Odchwaszczanie mechaniczne można przeprowadzać od fazy 2 liści buraka do momentu przed zakryciem międzyrzędzi.
Oczywiście, pielniki mechaniczne usuwają chwasty między rzędami buraków. Możliwe jest jednak także mechaniczne pielenie pomiędzy roślinami w rzędzie. Wtedy buraki muszą być zasiane precyzyjnie w trójkąt, tzn. że rośliny układają się w rzędy nie tylko w linii siewu, ale także poza nią.

Herbicydy ograniczają plon

Jeśli możliwa byłaby uprawa buraka bez herbicydów, to ich plon byłby wyższy nawet o 15%. O tyle właśnie spada plonowanie w wyniku stresu herbicydowego. Dlatego ważne jest jego minimalizowanie poprzez wzmacnianie roślin buraka. Możemy to robić przez odpowiednie nawożenie mineralne, poprawiające dostępność składników oraz przez nawożenie nalistne. Stosowanie np. strobiluryn hamuje wytwarzanie hormonów stresu w burakach. Zmniejszanie stresu herbicydowego można też uzyskać, wpływając na przyspieszenie rozkładu substancji chwastobójczych. Na ich rozkład wpływają enzymy, w skład których wchodzą mikroelementy. Pierwszy z enzymów – monooksydaza cytochromowa wymaga manganu, miedzi i żelaza, a odpowiada za rozpad triflusulfuronu czy etofumesatu. Kolejny enzym oksydaza auksynowa wymaga manganu do rozpadu chinomeraku i chlopyralidu. Z kolei transferaza glutationowa do sprawnego rozpadu etofumesatu, chlorydazonu, metamitronu i lenacylu wymaga siarki, żelaza i miedzi. Jeśli zatem buraki reagują negatywnie na zastosowany herbicyd, trzeba je wspomóc nalistnie wymienionymi pierwiastkami przed odchwaszczaniem.

Więcej o odchwaszczaniu buraków przeczytasz w najnowszym, marcowym wydaniu „top agrar Polska”.jd, fot. Agrarfoto


Picture of the author
Autor Artykułu:Jacek Daleszyński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)