StoryEditor

Bydło w chowie otwartym otrzyma dopłaty w ramach dobrostanu krów mamek!

  Podczas wczorajszego spotkania Komitetu Monitorującego Krajowy Plan Strategiczny zapadły ważne zmiany w dobrostanie krów mamek. Obawy o dostęp do dopłat dla krów mamek utrzymywanych całorocznie na pastwisku przeciągały się od ogłoszenia pierwszych wersji KPS.  
16.12.2022., 08:12h

Od chwili przyjęcia Krajowego Planu Strategicznego toczy się dyskusja czy krowy mięsne utrzymywane bez budynków otrzymają wsparcie do dobrostanu? Według urzędnika Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapisy w KPS wykluczają taką możliwość. Ale czy tak jest na pewno? – pytał w październiku Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w rozmowie z topagrar.pl. 

Co przewiduje KPS w zakresie dobrostanu krów mamek?

Wymogami objęte są krowy mamki, cielęta, opasy o masie ciała do 300 kg i jałówki użytkowane w kierunku mięsnym; utrzymywane bez uwięzi. Dofinansowaniem objęte są tutaj 4 działania:

  • Zwiększona powierzchnia bytowa – krowom mamkom, cielętom, opasom o masie ciała do 300 kg i jałówkom użytkowanym w kierunku mięsnym, utrzymywanym bez uwięzi, zapewnia się zwiększoną o co najmniej 20% lub o co najmniej 50% powierzchnię bytową w pomieszczeniach/budynkach zgodnie z tabelą podaną odpowiednio w ramach dobrostanu krów mlecznych (krowy) i w ramach dobrostanu opasów (cielęta i opasy o masie ciała do 300 kg)
  • Ściółka – możliwa praktyka dodatkowa w przypadku zapewnienia krowom mamkom, cielętom, opasom o masie ciała do 300 kg i jałówkom użytkowanym w kierunku mięsnym zwiększonej o co najmniej 20% lub o co najmniej 50% powierzchni bytowej – zapewnienie utrzymania na ściółce ze słomy lub podobnego materiału lub wydzielenie części ze ściółką ze słomy lub podobnego materiału o powierzchni pozwalającej zwierzętom na jednoczesny odpoczynek;
  • Wybieg – możliwa praktyka dodatkowa w przypadku zapewnienia krowom mamkom, cielętom, opasom o masie ciała do 300 kg i jałówkom użytkowanym w kierunku mięsnym zwiększonej o co najmniej 20% lub o co najmniej 50% powierzchni bytowej – zapewnienie wybiegu przez co najmniej 4 godz. dziennie przez cały rok;
  • Wypas – możliwa praktyka dodatkowa w przypadku zapewnienia krowom mamkom, cielętom, opasom o masie ciała do 300 kg i jałówkom użytkowanym w kierunku mięsnym zwiększonej o co najmniej 20% lub o co najmniej 50% powierzchni bytowej – zapewnienie wypasu przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym (przez min. 6 godz. dziennie).

Udało się przyjąć zmiany

W trakcie pierwszego posiedzenia KM PS WPR 2023-2027 przewidzianych do omówienia i podjęcia było łącznie 14 projektów uchwał, w tym uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego PS WPR 2023-2027, ale również zmiany w zakresie dobrostanu zwierząt, na które czekali hodowcy bydła mięsnego.

Zmiany te polegały między innymi na jasnym określeniu chowu otwartego jako jednego z działań w zakresie dobrostan krów mamek. Rolnik prowadzących chów otwarty nie będzie wykluczony ze wsparcia i będzie mógł liczyć na pieniądze w wysokości ok. 400 zł do sztuki. Zapewniając im powierzchnię bytową większą o 20 % niż ta określona w przepisach o minimalnych warunkach utrzymania zwierząt.

Druga zmiana dotyczy oddzielenia wszystkich działań dobrostanowych od siebie. A to oznacza, że zwiększenie powierzchni, uwolnienie z łańcucha, wypas, wybieg, ściółkowanie będzie można realizować oddzielnie bez zasad warunkowości.

Walka o swoje popłaca

O uporządkowanie tych zmian od początku walczył Jacek Zarzecki, prezes PZHiPBM. Po przedstawieniu argumentów, licznych apelach słownych i listownych hodowcy bydła w chowie otwartym mogą spać spokojnie. O konsekwencjach utraty tych pieniędzy dla rolników informowałam w artykule Chów otwarty bydła mięsnego - hodowcy stracą tysiące złotych dotacji! 

- Bardzo się cieszę, z tych zmian. To odpowiedź na oczekiwania rolników - hodowców i producentów żywca wołowego, które zgłaszaliśmy od kilku miesięcy. Te zmiany byłyby niemożliwe, gdyby nie było woli politycznej i otwartości na dyskusje z organizacjami rolniczymi i rolnikami ze strony wicepremiera i ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka oraz Komisarza ds. Rolnictwa UE Janusza Wojciechowskiego. Małymi krokami poprawiamy KPS tak, żeby jak największa ilość rolników mogła skorzystać z pomocy dobrostanowej, a co za tym idzie, żeby jak najwięcej zwierząt było objętych tym wsparciem. Jestem przekonany, że dzięki tym zmianom w bardzo krótkim czasie będziemy w czołówce krajów UE w zakresie dobrostanu zwierząt. Będziemy monitorowali działania dobrostanowe i tak nimi kierowali, żeby wykorzystać te środki w całości. W kolejnym etapie będziemy przyglądali się wsparciu w zakresie wypasu opasów, aby od roku 2024 zadziałały może inne mechanizmy wsparcia, jeżeli ta forma pomocy nie będzie się cieszyła zainteresowaniem rolników – podkreślił Jacek Zarzecki.

Jaki jest budżet Planu Strategicznego?

PS WPR 2023-2027 realizowany będzie ze środków pochodzących z UE, na które składa się wsparcie w kwocie 17,3 mld euro w ramach I filaru WPR i 4,7 mld euro w ramach II filaru WPR.

Wydatki związane ze wsparciem na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, dodatkowo współfinansowane będą ze środków krajowych. W ramach środków krajowych na ten cel planuje się przeznaczyć ponad 3,2 mld euro. W sumie, środki na wsparcie polskiego rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich zaplanowane w PS WPR 2023-2027 wynoszą 25,2 mld EUR.

dkol
Fot. Kolasińska

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
11. grudzień 2023 01:45