Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Bydło>Bydło mięsne>

Czy krowy mięsne utrzymywane bez budynków otrzymają wsparcie do dobrostanu?

Obrazek

– Od chwili przyjęcia Krajowego Planu Strategicznego toczy się dyskusja czy krowy mięsne utrzymywane bez budynków otrzymają wsparcie do dobrostanu? Według urzędnika Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapisy w KPS wykluczają taką możliwość. Ale czy tak jest na pewno? – pyta Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Co przewiduje w swoich zapisać KPS?

Karol Pomeranek11 października 2022, 14:41
Czy można wykluczyć ze wsparcia dobrostanowego gospodarstwa spełniające najwyższe wymagania, które to stwarzają warunki najbliższe naturalnym? Zdaniem Jacka Zarzeckiego, prezesa Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, nie. Jego zdaniem wszystko jednak zależy od interpretacji zapisów w KPS, a bardziej od tego, jak zostały one sformułowane.

Co przewiduje KPS w zakresie dobrostanu krów mamek?

Otóż w ramach dobrostanu krów mamek – jak wyliczaliśmy w artykule „Dopłaty 2023: Dobrostan krów mamek i opasów – warunki, stawki i wyliczenia”, wymogami objęte są krowy mamki, cielęta, opasy o masie ciała do 300 kg i jałówki użytkowane w kierunku mięsnym; utrzymywane bez uwięzi. Przypomnijmy, dofinansowaniem objęte są tutaj 4 działania:
  1. Zwiększona powierzchnia bytowa – krowom mamkom, cielętom, opasom o masie ciała do 300 kg i jałówkom użytkowanym w kierunku mięsnym, utrzymywanym bez uwięzi, zapewnia się zwiększoną o co najmniej 20% lub o co najmniej 50% powierzchnię bytową w pomieszczeniach/budynkach zgodnie z tabelą podaną odpowiednio w ramach dobrostanu krów mlecznych (krowy) i w ramach dobrostanu opasów (cielęta i opasy o masie ciała do 300 kg)
  2. Ściółka – możliwa praktyka dodatkowa w przypadku zapewnienia krowom mamkom, cielętom, opasom o masie ciała do 300 kg i jałówkom użytkowanym w kierunku mięsnym zwiększonej o co najmniej 20% lub o co najmniej 50% powierzchni bytowej – zapewnienie utrzymania na ściółce ze słomy lub podobnego materiału lub wydzielenie części ze ściółką ze słomy lub podobnego materiału o powierzchni pozwalającej zwierzętom na jednoczesny odpoczynek; 
  3. Wybieg – możliwa praktyka dodatkowa w przypadku zapewnienia krowom mamkom, cielętom, opasom o masie ciała do 300 kg i jałówkom użytkowanym w kierunku mięsnym zwiększonej o co najmniej 20% lub o co najmniej 50% powierzchni bytowej – zapewnienie wybiegu przez co najmniej 4 godz. dziennie przez cały rok; 
  4. Wypas – możliwa praktyka dodatkowa w przypadku zapewnienia krowom mamkom, cielętom, opasom o masie ciała do 300 kg i jałówkom użytkowanym w kierunku mięsnym zwiększonej o co najmniej 20% lub o co najmniej 50% powierzchni bytowej – zapewnienie wypasu przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym (przez min. 6 godz. dziennie).

„Przepis rozporządzenia mówi wprost o powierzchni bytowej”

– I tutaj chciałbym się na chwilę zatrzymać żebyśmy przeanalizowali zapisy od a do d – kontynuuje prezes Zarzecki. 

– Tam czytamy o zwiększonej powierzchni bytowej w pomieszczeniach i budynkach, tymczasem w puntach „b-d” mowa o zwiększonej o co najmniej 20% lub o co najmniej 50% powierzchni, ale bytowej i bez określenia, czy to dotyczy pomieszczeń, czy też budynków. Przepis mówi wprost o powierzchni bytowej. Tak więc patrząc na ten zapis literalnie – działanie wsparcia do ściółki, wybiegów i wypasu dotyczy również zwierząt utrzymywanych poza budynkami

Rozporządzenie – warunki utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich 

Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego przywołuje w tym miejscu rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej, w którym to – w punktach dot. sposobów utrzymania zwierząt – pojawia się zapis o „systemie otwartym”. 

– Oznacza to, że zwierzętom utrzymywanym w tym systemie zapewnia się możliwość ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i zwierzętami drapieżnymi, w szczególności przez zakrzewienie lub zadrzewienie miejsc ich utrzymywania albo przez budowę w tych miejscach niezwiązanych trwale z podłożem zadaszeń, wiat lub innych osłon chroniących przed wiatrem. Paragraf 12 rozporządzenia określa z kolei minimalne powierzchnie, na której jest utrzymywane bydło, w przeliczeniu na jedną sztukę:
  • jałówka – co najmniej 10 m2,
  • krowa – co najmniej 15 m2,
  • buhaje – co najmniej 20 m2.

„Cielęta można utrzymywać w systemie otwartym”


– Zapis w paragrafie 3 tegoż rozporządzenia mówi o tym, że cielęta można utrzymywać w systemie otwartym, a powierzchnia, na której utrzymuje się cielęta, w przeliczeniu na jedną sztukę powinna wynosić co najmniej 5 m2 – interpretuje.

„Rolnicy będą mogli otrzymać wsparcie na ściółkę”

Podsumowując prezes Zarzecki stoi na stanowisku, iż Krajowy Plan Strategiczny nie wyklucza wsparcia gospodarstw utrzymujących bydło w systemie otwartym bez budynków.  

Rolnicy będą mogli otrzymać wsparcie na ściółkę, wybieg i wypas po spełnieniu warunku zwiększonej powierzchni bytowej o 20 lub 50%. Pozbawieni będą wsparcia na zwiększoną powierzchnię bytową w pomieszczeniach lub budynkach w przypadku, gdy ich nie posiadają. Taką interpretację przepisów przedstawimy Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi – podkreśla.

Fot.: Pixabay


Picture of the author
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)