StoryEditor

Rada Sektora Wołowiny przygotowuje nową strategię. Co będzie zawierać i kiedy będzie gotowa?

  W związku z tym, że zakończyły się ramy czasowe obowiązywania strategii „Polska wołowina 2022”, część zadań w niej zawartych została już wykonana, a jednocześnie zmieniło się podłoże polityczno-gospodarcze, obecna strategia wymaga aktualizacji.
31.07.2023., 14:07h

W związku z powyższym Rada Sektora Wołowiny zaproponowała przygotowanie nowej strategii „Polska wołowina 2030” w przedziale czasowym analogicznym do Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027.

- Zachowanie spójności pomiędzy tymi dokumentami powinno ułatwić zarzadzanie i planowanie. Jednocześnie pozwala, aby dyskusje nad nowym Planem Strategicznym tj. planie po 2027 były prowadzone w analogicznym czasie jak dyskusje nad nowa perspektywą rozwoju rynku wołowego – informuje Rada Sektora Wołowiny, w której skład wchodzi 6 związków branżowych:

  • Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
  • Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
  • Polska Federacja Rolna
  • Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy
  • Związek Polskie Mięso
  • Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego.

„Strategia Polska Wołowina 2022”

Przez ostatnie kilka lat Rada Sektora Wołowiny pracowała nad poprawą kilku ważnych aspektów w produkcji, wizerunku, promocji i sprzedaży polskiej wołowiny. Poniżej lista wyzwań poprzedniej strategii.

1 PERCEPCJA - Polska wołowina w kraju i na rynkach eksportowych jest mało rozpoznawalna i nie ma reputacji wołowiny wysokiej jakości

1.1. Niewystarczające rozpowszechnienie certyfikatów poświadczających dobrostan i stosowanie dobrych praktyk produkcyjnych

1.2. Niska rozpoznawalność marki polskiej wołowiny

1.3. Nieadekwatny wizerunek wołowiny wśród konsumentów krajowych w stosunku do walorów dobrej wołowiny

1.4. Niewłaściwe oznakowanie wołowiny na półkach polskich sklepów

2 INTEGRACJA - Procesy produkcyjne stosowane w polskim łańcuchu wartości wołowiny ograniczają możliwość wytworzenia wołowiny o powtarzalnej jakości

2.1. Zbyt małe partie żywca dostarczane przez producentów do przetwórców

2.2. Ograniczona skala działalności części przetwórców

2.3. Wysokie koszty przetwórców związane z sortowaniem żywca

3 SATYSFAKCJA - Narzędzia wykorzystywane do przełożenia preferencji konsumentów na proces produkcji bydła są nieefektywne

3.1. Nieefektywne narzędzia przekładające preferencje kulinarne konsumentów na proces produkcji bydła

3.2. Nieefektywne narzędzia przekładające preferencje konsumentów w zakresie dobrostanu

4 KOOPERACJA - Uczestnicy polskiego łańcucha wartości nie współpracują ze sobą w wystarczającym zakresie

4.1. Utrudniona wymiana handlowa ze względu na rozdrobnienie produkcji

4.2. Skomplikowany proces przekazywania żywca

4.3. Niepełny i niewiarygodny opis genotypu cieląt

4.4. Ograniczone zaufanie w całym łańcuchu wartości wołowiny, w szczególności nieufność producentów do przetwórców, wynikająca z subiektywnego systemu klasyfikacji mięsa

4.5. Niespójne cele producentów cieląt pochodzących z krów mlecznych z celami producentów żywca

5 KOMPETENCJE - Polscy producenci żywca dysponują niewystarczającym zakresem kompetencji w zakresie efektywnej produkcji wołowiny

5.1. Niski stopień specjalizacji producentów w poszczególnych fazach opasu  

5.2. Ograniczony „know-how” w zakresie metod chowu z uwzględnieniem dobrostanu, dawek żywieniowych, genetyki, ekonomiki, rynków zbytu i oraz właściwej opieki weterynaryjnej

6 OPTYMALIZACJA - Polski łańcuch wartości wołowiny nie wykorzystuje w pełni dostępnych zasobów

6.1. Nieefektywne wykorzystanie oraz zaniedbanie łąk i pastwisk

6.2. Za niska dostępność cieląt pochodzących z rynku polskiego

6.3. Niesatysfakcjonująca jakość materiału genetycznego pochodzącego od krów mlecznych

6.4. Niesatysfakcjonująca jakość materiału genetycznego pochodzącego od krów mamek

6.5. Ograniczony udział produktów rozbioru w eksporcie

6.6. Rośnie liczba gospodarstw, które poszukują alternatywnych kierunków produkcji zwierzęcej

Jakie zmiany w nowej strategii?

Szczegóły zmian jeszcze nie są znane, jednak Rada Sektora Wołowiny ma już główne założenia, bez których strategia nie może powstać. Obecna sytuacja na rynku bydła mięsnego, ale również obecny Plan Strategiczny wymagają aktualizacji filarów strategii. Co będzie zawierać strategia „Polska Wołowina 2030”?

- Strategia Polska Wołowina 2030 jest w trakcie przygotowania. Jej finalna wersja będzie gotowa na przełomie sierpnia i września. Główne prace będą polegały na dopasowaniu jej do wyzwań związanych z Planem Strategicznym, strategią od pola do stołu, a także wymagań zrównoważonej produkcji. Konieczne będzie zaktualizowanie szczegółowych wyzwań i potrzeb sektora, uzupełnienie charakterystyki rynku. Zostanie omówiona na kolejnym posiedzeniu Zespołu ds. Stabilizacji Rynku Wołowiny Porozumienia Rolniczego – mówi Jacek Zarzecki, prezes PZHiPBM.

Dziś ostatni dzień na składanie uwag, zmian i modyfikacji w strategii. 

dkol

Fot. Kolasińska

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 18:03