StoryEditor

Redukcja metanu w hodowli bydła mięsnego

W Kanadzie przeprowadzono ciekawe badania dotyczące ograniczenia emisji metanu w hodowli bydła mięsnego. W UE niebawem będziemy szukać takich metod, w związku z zieloną rewolucją. 
21.12.2020., 09:12h
W Albercie w Kanadzie przeprowadzono dwuletnie badanie na dużą skalę, które wykazało, że zastosowany składnik paszy opracowany przez firmę DSM może zmniejszyć emisję metanu nawet o 80% – obniżenie emisji o 1473 ton CO2 (można to porównać z usunięciem 500 aut z dróg rocznie), bez negatywnego wpływu na zdrowie, wydajność i jakość tuszy. Dotychczas było to najdłuższe i największe przeprowadzone badanie na temat redukcji emisji.

Konsorcjum badawcze „redukcja emisji Alberta” (ERA) przeznaczyła 1,5 mln dolarów na projekt w ramach wyzwania Methane Challenge. Zdecydowano się na ten obszar w Kanadzie, gdyż właśnie tam jest największe skupisko hodowli bydła mięsnego. Projekt objął 15 000 szt. bydła, co stanowi największą pojedynczą próbę dotyczącą wprowadzenia technologii redukcji metanu dla przeżuwaczy.

Royal DSM, globalna firma naukowa zajmująca się zdrowiem, odżywianiem i zrównoważoną produkcją, opracowała składnik paszy, który zmniejsza tworzenie się metanu w jelitach u przeżuwaczy średnio o ponad 30%. Składnik ten jest naukowo nazywany 3-NOP (3-nitrooksypropanol). Jest uważany za przełomową technologię, która hamuje tworzenie się metanu w żwaczu bydła.

W ramach projektu oceniono względny wpływ żywienia produktem na redukcję metanu i wydajność paszy, stan zdrowia i jakość tuszy u bydła karmionego typowo północnoamerykańską paszą stosowaną na finiszu opasu (na bazie kukurydzy i jęczmienia), a także w paszach bogatych dietę podstawową. 

Stwierdzono, że można zredukować 70% emisji metanu w jelitach, gdy składnik był dostarczany w paszach na bazie jęczmienia płatkowanego parą lub gniecionego na sucho w ilości 125 mg/kg suchej masy paszy. W paszy w końcowej fazie opasu na bazie kukurydzy w płatkach parowanych zaobserwowano redukcję na poziomie 31% - 80% przy dawce składnika 125 mg / kg. Z kolei w dietach podstawowych, stopniowe zwiększanie dawki składnika paszy od 150 do 200 mg / kg zmniejszyło wydajność metanu o 17% -26% w porównaniu ze zwierzętami kontrolnymi. Badanie wykazało, że składnik można włączyć do komercyjnych dawek paszowych w celu zmniejszenia emisji metanu, bez negatywnego wpływu na zdrowie zwierząt i parametry wydajności oraz cechy tuszy.

– To badanie jest istotne z dwóch powodów: pokazuje, że w porównaniu z konwencjonalnymi mieszankami paszowymi, włączenie 3-NOP do mieszanki pokarmowej dla bydła zaowocowało rzeczywistym, trwałą i wymierną redukcją emisji metanu (od 31-80% w dietach wykończeniowych). Cieszymy się również szczególnie, że próba sama w sobie przyniosła redukcję emisji gazów cieplarnianych (GHG) o blisko 1500 ton – komentuje kierownik projektu Karen Haugen-Kozyra z Viresco Solutions
 
Wraz ze zmieniającymi się trendami żywieniowymi, ale również wymaganiami konsumentów oraz ochrony środowiska i klimatu niebawem wszyscy hodowcy w UE będą zobowiązani do wdrażania programów obniżenia emisji metanu. Co ciekawe, mniejszą emisję metanu do środowiska powoduje intensywny opas i prawidłowe zbilansowanie dawki paszowej niż chów ekstensywny, ze względu na krótszy czas trwania opasu, a także lepsze wykorzystanie białka paszowego. Dobre wyniki obniżenia emisji metanu uzyskiwano również przy dodatku białka chronionego. 

DSM zgłosił nowy składnik pasz do rejestracji handlowej pod nazwą handlową Bovaer® w różnych regionach geograficznych. Bovaer® to dodatek paszowy dla krów (i innych przeżuwaczy, takich jak owce, kozy i jelenie) badany i rozwijany przez DSM przez ostatnie 10 lat. Firma twierdzi, że zaledwie ćwierć łyżeczki produktu na krowę dziennie hamuje aktywność enzymu, który wyzwala produkcję metanu w żwaczu krowy i konsekwentnie redukuje jelitową emisję metanu o około 30%. 

Oprac. dkol na podst. bovinevetonline.com/dsm.com
Fot. poglądowe
Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
05. grudzień 2023 18:55