StoryEditor

UOKiK zgodził się na sprzedaż SM Bielmlek

Z zakupu zrezygnowała OSM Piątnica, ale znalazł się prywatny zakład zainteresowany przejęciem bankrutującej podlaskiej spółdzielni. Prezes UOKiK wydał zgodę na zakup części majątku SM Bielmlek w Bielsku Podlaskim. 
15.02.2021., 13:02h
Spółdzielnia Mleczarska Bielmlek borykała się z finansowymi problemami od kilku lat. W toku postępowania sanacyjnego ustanowiony w nim zarządca, sporządził plan restrukturyzacyjny, który zakładał sprzedaż części przedsiębiorstwa SM Bielmlek. Spółdzielnia nie miała środków na bieżące pokrycie kosztów funkcjonowania i utrzymywania przedsiębiorstwa, jak również na uregulowanie zobowiązań oraz wynagrodzenia dla pracowników. Były również problemy z utrzymaniem regularnych wypłat za mleko. Do postępowania ofertowego wystartowały dwie mleczarnie OSM Piątnica oraz P.P.H.U Laktopol. W między czasie Piątnica po ocenie sytuacji finansowej SM Bielmlek zrezygnowała z zakupu majątku. Zainteresowany w dalszym ciągu był Laktopol, który złożył ofertę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

– Układ zatwierdzony w postępowaniu sanacyjnym zakłada likwidację majątku SM Bielmlek poprzez sprzedaż w trybie art. 159 prawa restrukturyzacyjnego. Umowa dzierżawy dotyczy zorganizowanej części przedsiębiorstwa SM Bielmlek zajmującą się produkcją mleczarską – podaje w skróconym opisie koncentracji wnioskodawca (Laktopol).
 
Laktopol jest przedsiębiorcą działającym w sektorze produkcji mleka w proszku, serwatki w proszku oraz proszków mlecznych z tłuszczem roślinnym oraz rynku skupu mleka. Jak dowiadujemy się we wniosku SM Bielmlek bardzo ograniczył prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze przetwórstwa mleka czy rynku skupu mleka i w przypadku likwidacji majątku w postępowaniu sanacyjnym już nie będzie prowadzić działalności w tym zakresie. Spółką dominującą grupy, do której należy Laktopol jest Polindus sp. z o.o.
 
Zgodnie z decyzją nr 23/2021 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego, wszczętego na wniosek P.P.H.U. Laktopol sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu przez Laktopol części mienia należącego do SM Bielmlek w restrukturyzacji z siedzibą w Bielsku Podlaskim.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jednocześnie odstąpił od uzasadnienia niniejszej decyzji z uwagi na fakt, że decyzja w całości uwzględnia żądanie strony, nie rozstrzyga przy tym spornych interesów stron i informuje, że decyzja nie została również wydana na skutek odwołania.

 
Oprac. dkol na podst. UOKiK
Fot. Kolasiński
 

 

 

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
01. grudzień 2023 21:36