StoryEditor

Kontrola tarcz do szlifierek – niektóre mogą być niebezpieczne

Użycie tarcz tnących w nieodpowiedni sposób stwarza ryzyko poważnego wypadku! Konsument nie jest odpowiednio poinformowany o sposobie użytkowania produktu i może robić to w nieodpowiedni sposób lub niezgodnie z przeznaczeniem – wynika z najnowszego raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pod lupę wzięto 113 modeli tarcz tnących.
26.02.2024., 10:59h

Prezes UOKiK wraz z Inspekcja Handlową dba o to, by w ręce konsumentów trafiały tylko bezpieczne produkty, uwzględniając potencjalne ryzyka związane z ich używaniem. W tym przypadku, wzięli pod uwagę ryzyko zastosowania tarcz tnących w ręcznych szlifierkach kątowych jako pił tarczowych do ciecia drewna, co może grozić np. urazami kończyn lub wzroku w efekcie nagłego odrzutu i utraty panowania nad urządzeniem.

Zobacz także: Regulacja pługa, przygotowanie ciągnika do pracy – jaki ma wpływ na zużycie paliwa podczas orki?

Przedsiębiorców wytypowano na podstawie monitoringu własnego, wyników wcześniejszych kontroli, sygnałów od konsumentów, innych przedsiębiorców, mediów i z systemów unijnych służących do wymiany informacji o produktach niebezpiecznych. Podstawą do działania jest ustawa z 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

Pochodzenie skontrolowanych tarcz tnących:

  • 13 – Polska
  • 10 – inny kraj UE
  • 77 – Chiny
  • 13 – nieustalone

Użycie tarczy niezgodnie z przeznaczeniem

Raport Inspekcji Handlowej UOKiK powstał po przeanalizowaniu 113 modeli tarcz tnących: łańcuchowych do cięcia drewna, segmentowych diamentowych ze szczelinami oraz uzębionych. Inspekotrzy 10 wojewódzkich inspektoratów IH w Bydgoszczy, Gorzowie Wlkp., Katowicach, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie i Warszawie skupili się na oznakowaniu, które sugeruje możliwość użycia tarczy niezgodnie z przeznaczeniem. Sprawdzono producentów, sprzedawców hurtowych, sklepy detaliczne i wielkopowierzchniowe. W przypadku sprzedaży internetowej pracownicy Inspekcji Handlowej zweryfikowali opisy ofert tarcz tnących w e-sklepach pod kątem informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania.

Inspektorzy zweryfikowali, czy produkty posiadają dane identyfikujące podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu:

  • producenta, importera,
  • dystrybutora, który jako pierwszy udostępnił produkt na terenie Polski,

oraz dane identyfikujące produkt (np. model):

  • oznaczenia typu i przeznaczenia produktu,
  • ostrzeżenia i instrukcje w języku polskim.

Szczególna uwagę zwracano na to, czy oznakowanie wskazuje lub sugeruje możliwość użycia tarczy niezgodnie z przeznaczeniem, np. w ręcznych szlifierkach kątowych.

Ze 113 modeli zakwestionowano 21, z czego w 14 przypadkach nieprawidłowości wpływały na bezpieczeństwo użytkowników. W tym gronie 3 tarcze miały piktogram błędnie wskazujący możliwość użycia tarczy w ręcznych szlifierkach kątowych, 3 modele pozbawione były instrukcji użytkowania, a kolejne 3 miały braki w informacjach o bezpiecznym użytkowaniu w opisach ofert na stronach internetowych. Dodatkowo 11 modeli miało niepełne dane producenta lub ich brak, a w 1 modelu dodatkowo brak nazwy produktu uniemożliwiający jego identyfikacje.

Oznakowanie ma wpływ na bezpieczeństwo

W przypadku nieprawidłowości w oznakowaniu niemających wpływu na bezpieczeństwo przedsiębiorcy pod nadzorem IH przeprowadzili działania naprawcze. Z kolei za niezgodności w oznakowaniu mającymi wpływ na bezpieczeństwo użytkowników mogą grozić postepowania administracyjne oraz nałożenie kar.

image

Militarne ciągniki Steyr - traktory do zadań specjalnych

UOKiKK radzi, by kupować od sprawdzonych dostawców. Głównym obowiązkiem producenta (importera) jest oferowanie bezpiecznego produktu. Zawsze trzeba się upewnić, do jakiego elektronarzędzia przeznaczona jest kupowana tarcza tnąca. Jej użycie w nieodpowiednim sprzęcie stwarza ryzyko odniesienia obrażeń ciała.

Nie należy używać tarcz łańcuchowych do ciecia drewna, segmentowych tarcz diamentowych ze szczelinami obwodowymi większymi niż 10 mm ani uzębionych tarcz tnących w ręcznych szlifierkach kątowych jako pił tnących do drewna – to niebezpieczne! Niezmiennie zawsze przed rozpoczęciem korzystania z produktu dokładnie zapoznaj się z instrukcja użytkowania i pozostaw ja na przyszłość, aby móc sięgnąć do niej w każdej chwili.

Jan Beba

Jan Beba
Autor Artykułu:Jan Bebaredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie techniki rolniczej.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
11. kwiecień 2024 20:01