StoryEditor

Naliczanie VAT od sprzedaży starych maszyn

Podczas ostatnich warsztatów VAT, organizowanych przez naszą redakcję, uczestniczący w nich rolnicy zadawali prelegentowi Romanowi Włodarzowi wiele pytań związanych z ich wątpliwościami przy rozliczaniu podatku VAT w konkretnych sytuacjach.
12.01.2016., 15:01h

Jeden z rolników pytał o rozliczenia podatku VAT przy sprzedaży używanego ciągnika:  W 2009 roku przeszedłem na VAT i wprowadziłem do ewidencji środków trwałych 10-letni ciągnik. W sierpniu 2015 roku sprzedałem go na fakturę „VAT-marża”, bo tak mi doradziło biuro rachunkowe. Mam jednak wątpliwości i zapytałem o to Urzędzie Skarbowym. Odpowiedziano mi, że w takich sytuacjach należy wystawić zwykłą fakturę z 23% VAT. Czy sprzedaż starych maszyn nie może odbywać się na fakturę „VAT-marża”?

Nasz ekspert Roman Włodarz odpowiada: Od 2 lat, po zmianie Ustawy o VAT, zniesiony został zapis art. 43 ust. 1 pkt 2 o zwolnieniu z VAT sprzedaży towarów używanych, wobec których nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony. Obecnie zwolnienie z VAT przy sprzedaży „starych” maszyn obejmuje tylko łącznie następujące warunki: gdy nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy ich nabyciu oraz maszyna nie była wykorzystywana do sprzedaży opodatkowanej.

Ponieważ nasz Czytelnik, w przypadku ww. ciągnika, spełnia tylko pierwsze kryterium, a ciągnik ten, co potwierdza zapis w ewidencji, był wykorzystywany w gospodarstwie czynnego podatnika VAT do sprzedaży opodatkowanej, przy jego zbyciu co do zasady obowiązuje 23% VAT.

Pozostaje zatem kwestia ewentualnego prawa do sprzedaży takiego „starego” sprzętu z użyciem szczególnej formy opodatkowania VAT-marża – co oczywiście jest związane z niższą ceną zbycia. Ustawa o VAT, w art. 120 ust. 4  określa zakres i dopuszczalność stosowania  VAT-marża, jako szczególnej formy sprzedaży towarów używanych. Podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Dodatkowo w ust. 10 są zawarte warunki dodatkowe, dotyczące tego, od kogo nabyto sprzęt. Jeśli Czytelnik nabył ww. ciągnik od czynnego podatnika VAT, to wg obecnej linii orzeczniczej nie ma prawa stosować VAT-marża. Jeśli zakupił ten ciągnik np. od osoby fizycznej, to spełni zapis art. 120 ust. 10 i takie prawo ma. Jeśli byłby to ciągnik np. 30 letni, czyli zakupiony w czasach sprzed VAT – także będzie mógł sprzedać go na fakturę VAT-marża. Należy jednak z naciskiem podkreślić, że linia orzecznicza interpretacji indywidualnych w tym zakresie jest stosunkowo nowa, dotyczy głównie samochodów i nielicznych przypadków maszyn rolniczych i dlatego w przypadkach wątpliwych zalecamy wystąpienie o jednolitą interpretację.

Pozostaje sprawa ewentualnego naprawienia błędu co do sposobu opodatkowania sprzedaży ww. ciągnika. Jeśli faktycznie błędnie wystawiono fakturę VAT-marża (np. marża = 0 zł, VAT = 0 zł), to podatnik, nie czekając na kontrolę US, może przez 5 lat skorygować deklaracje VAT-7, naliczając prawidłowy VAT 23% i odprowadzając go z odsetkami do US.Kolejne warsztaty VAT odbędą się 9 lutego w Radomiu i 10 lutego w Piątnicy k. Łomży. Poczatek o godz. 10:00. Partnerem naszych seminariów są Banki Spółdzielcze SGB.

Chcesz zapisać się na warsztaty? Kliknij tutaj.

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
08. grudzień 2023 13:13