StoryEditor

Zerowa stawka podatku VAT na żywność i płody rolne będzie utrzymana?

Do końca 2023 roku obowiązuje wprowadzona przez rząd zerowa stawka podatku VAT na żywność i płody rolne. Konsumentom miała ona dać ulgę finansową na fali rosnącej inflacji, a rolnikom umożliwić sprzedaż swoich produktów bez konieczności odprowadzania podatku VAT. Czy w 2024 roku będzie to utrzymane?
16.11.2023., 09:11h

Przypomnijmy, że zerową stawkę VAT wprowadzono w 2022 roku po agresji Rosji na Ukrainę, w wyniku której nastąpiły problemy na rynkach rolnych i zaczęłą szaleć inflacja. Konsumentom VAT 0 proc. miał dać ulgę finansową na fali rosnącej inflacji, a rolnikom umożliwić sprzedaż swoich produktów bez konieczności odprowadzania podatku. Pierwszego dnai obrad nowego Sejmu premier Mateusz Morawicki zabrał głos w tej sprawie

 

VAT 0 proc. na żywność do połowy 2024 roku

Zerowa stawka VAT była pomysłem starego rządu Zjednocoznej Prawicy, który już złożył dymisję. Wprawdzie prezydent Andrzej Duda ponownie powierzył misję tworzenia rządu dotychczasowemu Mateuszowi Morawieckiemu, ale jego szansę na utworzenie i utrzymanie Rady Ministrów są minimalne. Jeżeli jego nowy rząd nie uzyska votum zaufanai w Sejmie, gdzie większość mają KO, Trzecia Droga i Lewica, to wówczas misja tworzenia rządu przypadnie komu innemu.

Mimo to premier Morawiecki podczas swojego przemówienia w nowym Parlamencie mówił o planach, które jego rząd ma na kolejny rok.

- W najbliższym czasie chcemy jako rząd, który cały czas działa, wykorzystać te ustawy, które już przyjęliśmy – ustawę o wakacjach kredytowych, ustawę osłonową o cenach energii, gazu – i procedować je tak, żeby Wysoka Izba mogła się nimi jak najszybciej zająć. Podobnie również chcemy przedłużyć ustawę osłonową przedłużającą zerowy VAT na żywność o co najmniej do połowy 2024 roku. To są wszystko nasze ustawy, mamy plan działań, będziemy na pewno je prezentować w Sejmie - mówił premier Morawiecki.

 

Stawka podatu VAT na zboża w 2023 roku

Po zmianie przepisów bardzo czesto otrzymywalismy pytania, czy rzeczywiście zboża można sprzedawać z zerową stawką podatku VAT. Poniżej przypominamy zatem interpretację tych przepisów przez naszego eksperta ds. VAT Romana Włodarza.

Z punktu widzenia przepisów VAT od 1 lipca na obniżone stawki VAT – stan prawny nie zmienił się – nadal obowiązuje rozporządzenie MF z 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023, a zmieniła się tylko data ich obowiązywania.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem § 8. 1. Obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do towarów spożywczych wymienionych w poz. 1−18 załącznika nr 10 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56).

Zboża znajdują się w poz. 10 kod CN 10. Wątpliwości co do prawa obniżenia stawki VAT na zboża typowo paszowe (tutaj pszenżyto) wynikają z użycia słów „towarów spożywczych” w ww. rozporządzeniu, dlatego już od momentu wprowadzenia obniżonych stawek w 2022 r. pojawiały się sprzeczne opinie co do stawki VAT na zboża niespożywcze, w tym także wyjaśnienia MRiRW. Obecnie linia interpretacyjna zmierza do uznania prawa do obniżki VAT na wszystkie zboża, niezależnie od przeznaczenia. Wynika to m.in. z wyjaśnień Krajowej Administracji Skarbowej dla MRiRW. Zgodnie z tą informacją w odniesieniu do wszystkich zbóż klasyfikowanych w dziale 10. Wspólnotowej Taryfy Celnej, obciążenie stawką podatku VAT wynosi 5%, ale obecnie obowiązuje czasowe obniżenie stawki do wysokości 0% – na podstawie tzw. tarczy antyinflacyjnej.

Nie ma żadnego warunku, od którego byłaby uzależniona stawka obniżona w tej właśnie wysokości (np. przeznaczenie zbóż). Niezależnie od tego zwracamy uwagę, że nie ma w tej sprawie interpretacji ogólnej MF, co oznacza, że odpowiedzialność za użycie właściwej stawki VAT spoczywa na sprzedawcy, a jedyną formą zabezpieczenia się przed skutkami karno-skarbowymi jest wystąpienie do KAS o interpretację indywidualną.

 

bcz, rw, mkh

Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. grudzień 2023 08:44