Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Drób>

Walka z grypą ptaków: koncentracja ferm, bioasekuracja i nowe laboratoria

Obrazek
We wrześniu tego roku będą gotowe nowe przepisy dotyczące zasad bioasekuracji dla hodowców drobiu. To jeden z elementów strategii walki z tą chorobą, której szczegóły przedstawił w Sejmie resort rolnictwa. Rząd przyznał, że cały czas nie ma wpływu na ingerowanie w koncentrację produkcji w takich zagłębiach drobiarskich jak Żuromin. 
wk9 lipca 2021, 11:00
Podczas posiedzenia Sejmu grupa posłów z Koalicji Obywatelskiej zadała MRiRW pytania dotyczące ptasiej grypy. Przypomniano, że Inspekcja Weterynaryjna zanotowała, w tym roku rekordową liczbę ognisk grypy ptaków, która dotyczyła 12 mln ptaków. 

- Specjaliści chorób zwierząt i chorób zakaźnych niezwiązani z Inspekcją Weterynaryjną ani z PIWet- em twierdzą, że żadne normy bezpieczeństwa biologicznego nie będą działać przy takiej koncentracji produkcji, jaka ma miejsce na Mazowszu, a szczególnie w powiecie żuromińskim – mówiła w Sejmie posłanka Dorota Niedziela.

Posłanka Niedziela przypomniała wypowiedzi dla mediów przedstawicieli MRiRW oraz Inspekcji Weterynaryjnej, którzy przyznali, że nie mają mechanizmów pozwalających na kształtowanie struktury produkcji w poszczególnych regionach. - Z wypowiedzi tej można też wywnioskować, że obowiązujące prawo dopuszcza w tej chwili tworzenie bomby epizootyczno-ekologicznej, a państwo nie macie na to żadnego wypływu – kontynuowała posłanka opozycji. 

Brak możliwości ingerowania 


Przedstawiciel MRiRW przyznał, że epidemia ptasiej grypy w sezonie 2020/2021 była największą, jaka dotknęła Europę w historii, zarówno pod względem czasu trwania, jak i liczby ognisk. W całym sezonie w Unii Europejskiej wykryto ponad 1350 ognisk u drobiu i blisko 2900 przypadków u dzikich ptaków. W Polsce w tym czasie potwierdzono 357 ognisk u drobiu i 92 przypadki u dzikich ptaków. 
- Grypa ptaków przybrała niespotykane dotąd rozmiary, wydatnie wpływając na cały sektor drobiarski. Szczególnie trudna sytuacja była w tzw. zagłębiu drobiarskim, w powiatach mławskim i żuromińskim na Mazowszu. Skala tegorocznej grypy ptaków uwidoczniła kwestie, które wymagają dalszych działań w porozumieniu i przy udziale oraz zaangażowaniu sektora drobiarskiego w celu usprawnienia strategii walki z tą chorobą. W tym celu realizowane są spotkania i prowadzone są rozmowy z branżą drobiarską – tłumaczył posłom wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik. 

Ale jednocześnie musiał przyznać, że MRiRW wpływu na to gdzie buduje się kurniki nie ma. - Jeśli chodzi o koncentrację produkcji, rzeczywiście w obecnym stanie prawnym nie mamy na to wpływu. Jest ustawa procedowana przez ministerstwo klimatu, prace nad tym zagadnieniem trwają, ale w tej chwili nie mamy wpływu na ingerowanie w koncentrację produkcji – dodał R. Bartosik. 

Będą nowe laboratoria

Strategia rządu w walce z ptasią grypą nakierowana jest na wczesne wykrywanie wirusa grypy. W tym celu planowane jest do końca września uruchomienie czterech dodatkowych laboratoriów diagnostycznych na terenie kraju do badań próbek w kierunku grypy ptaków. W konsekwencji Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. Grypy Ptaków Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach będzie się mogło skupić na badaniu próbek pochodzących przede wszystkim z gospodarstw, gdzie jest podejrzenie grypy ptaków. Wyznaczone zostały w tym celu laboratoria zakładów higieny weterynaryjnej w Poznaniu, w Krośnie i w Siedlcach a także Zakład Pryszczycy w Zduńskiej Woli. 
- Przewiduje się także procedury przyspieszenia i większej mobilności działań w zakresie zwalczania ognisk choroby, tworzenie i szersze wykorzystanie map ryzyka oraz intensyfikację szkolenia hodowców drobiu w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji – kontynuował wiceminister R. Bartosik. 

Zaostrzenie przepisów? 


Kolejnym planowanym działaniem jest wzmocnienie w jak największym możliwym stopniu środków bioasekuracji gospodarstw. We współpracy z branżą drobiarską przygotowywane są nowe propozycje rozwiązań. Przygotowywane jest nowe rozporządzenie, które ma udoskonalić bioasekurację i podnieść stopień bezpieczeństwa. Rozwiązania te mają być gotowe do września tego roku. 
wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)