Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Forum Rolników i Agrobiznesu>

Co dalej na rynku zbóż? Sprawdź na VII Forum Rolników i Agrobiznesu

Obrazek

Jakie będą ceny zbóż, co może zadziać się na rynku. O prognozach na kolejne miesiące na VII Forum Rolników i Agrobiznesu powie Marcin Wroński, zastępca dyrektora generalnego KOWR.

12 listopada 2022, 11:37

W sezonie 2022/2023 przewiduje się umiarkowany spadek zbiorów zbóż na świecie, co przy tylko niewielkim obniżeniu popytu może skutkować pojawieniem się niedoborów w globalnym bilansie, przyczyniając się do zmniejszenia światowych zapasów. Według prognozy USDA globalne zapasy zbóż ulegną obniżeniu o 3%, do blisko 595 mln t, z których około 33 mln t zbóż zostanie ulokowanych w Rosji i Ukrainie, co stanowić będzie ponad 25% światowych zapasów. W UE obniżenie zbiorów zbóż o 7%, do 273 mln t przyczyni się także do zmniejszenia unijnych zapasów (o 21%, do 24 mln t). W 2022 r. w Polsce zbiory zbóż ogółem mogą osiągnąć rekordowy poziom, bliski 36 mln ton, który będzie o 4% przewyższać bardzo dobre zbiory ubiegłoroczne. Pozwoli to nam utrzymać pozycję trzeciego producenta zbóż w UE, po Francji i Niemczech. Polska jest samowystarczalna w produkcji zbóż, w ostatnich latach z kraju wywożono 23–26% wolumenu krajowych zbiorów zbóż.

Od początku 2022 r. eksport zbóż kształtuje się na wysokim poziomie i jest 3,3 razy większy od importu. Od stycznia do sierpnia br. za granicę wywieziono 5,8 mln t ziarna zbóż, o 6,5% więcej niż przed rokiem. Krajowi eksporterzy lokowali zboże głównie na rynku unijnym przede wszystkim w Niemczech i Holandii. Zboże z Polski eksportowano także na rynki krajów trzecich, m.in. do Nigerii, RPA oraz Wielkiej Brytanii. W okresie wiosenno-letnim w 2022 r. na wysokie ceny zb óż duży wpływ miał konflikt zbrojny w Ukrainie.

Z powodu wzrostu cen nośników energii, paliw, nawozów i środków ochrony roślin zwiększyły się nakłady na produkcję rolną. W efekcie światowe ceny zbóż utrzymują się na poziomie zdecydowanie wyższym niż w latach poprzednich. Liberalizacja rynków skutkuje wzrostem obrotów towarów oraz prowadzi do wyrównywania poziomu cen pomiędzy krajami.

Co czeka nas w najbliższych miesiącach na rynku zbóż? Kiedy przyjdzie czas na zwolnienie magazynów? Jakie będą trendy? O tym już 29 listopada na VII Forum Rolników i Agrobiznesu powie Marcin Wroński, zastępca dyrektora generalnego KOWR.

Chcesz wiedzieć co dzieje się na rynkach i jakie są prognozy? Zapisz się na Forum – sesja Organizacja i Zarządzanie.

Śpiesz się, liczba miejsc ograniczona! Podczas panelu porozmawiamy również na temat szans i zagrożeń na rynku rośli oleistych oraz ustawianiu struktury gospodarstw, by przynosiły one największy dochód, szczególnie w obliczu nowej WPR.

Serdecznie zapraszamy!
Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)