StoryEditor

Henryk Kowalczyk: Chcę aby ubezpieczenia upraw stały się powszechne

- Mądrość ministerstwa wynika z mądrości rolników, przedsiębiorców działających w agrobiznesie. Jesteśmy po to, aby służyć rolnikom a nie by im narzucać – mówił podczas VI Forum Rolników i Agrobiznesu Henryk Kowalczyk, szef resortu rolnictwa. 
23.11.2021., 12:11h
Zmiany w podejściu do aktualnych wyzwań, zwłaszcza w zakresie zmian klimatycznych, objęły wszystkie sektory gospodarki. W odniesieniu do rolnictwa mamy zupełnie inną filozofię jego rozwoju. Nacisk został położony na zastąpienie wspierania maksymalizacji zysku wsparciem dla rolnictwa zrównoważonego. Zmiany klimatu, wyludnianie się wsi, nadmierne zużycie nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin wymusiły nowe podejście.

- Naszym niezwykle ważnym zadaniem jest obserwowanie skutków ograniczenia zużycia nawozów, czy środków ochrony roślin. Trudno sobie wyobrazić żeby Europa po wdrożeniu tych wszystkich celów politycznych miała być importerem żywności, żywności produkowanej bez żadnych ograniczeń – mówił Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa i rozwoju wsi. - Wtedy byśmy nie osiągnęli celu ani środowiskowego ani tym bardziej klimatycznego jeśli chodzi o politykę klimatyczną, globalne ograniczenie emisji CO2 – dodał.

Jak podkreślał minister Kowalczyk, ta kwestia musi zostać zawarta w Krajowym Planie Strategicznym.

Więcej na płatność redystrybucyjną


Krajowy Plan Strategiczny dla Polski jest obecnie na etapie oceny oddziaływania na środowisko. Kolejnym etapem będzie przekazanie go do końca grudnia Komisji Europejskiej do negocjacji. 

- Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej obejmuje, tak jak się wszyscy przyzwyczailiśmy, dwa filary płatności. I filar jest związany z płatnościami obszarowymi. Od 2023 r., dzięki utrzymaniu uzupełniającej płatności podstawowej oraz zwiększeniu środków na płatność redystrybucyjną z 8,3% do 11,57% koperty finansowej na płatności bezpośrednie, średni poziom wsparcia na hektar we wszystkich gospodarstwach o wielkości do 50 ha, które stanowią 97% gospodarstw, będzie wyższy od przeciętnej unijnej – mówił Henryk Kowalczyk.

- Niezwykle ważne są ekoschematy, które mają wdrażać realizację polityki klimatycznej i środowiskowej. Na ekoschematy przeznaczone jest 25% tej pierwszej koperty czyli 4,4 mld euro – zwracał uwagę wicepremier.

W Krajowym Planie Strategicznym przewidziano 16 ekoschematów, w tym m.in. dotyczące roślin miododajnych, rolnictwa ekologicznego, czy dobrostanu zwierząt. - II filar dużo skromniejszy – główną jego pozycję stanowi dopłata ONW. Środki unijne łącznie z budżetem krajowym w tym przypadku wyniosą 1,5 mld euro – podkreślił szef resortu rolnictwa.

Co ważne, w Krajowym Planie Strategicznym zdecydowano się wycofać dofinansowanie infrastruktury na obszarach wiejskich i postawić na dofinansowanie przetwórstwa. 

- W Krajowym Planie Odbudowy niezwykle istotną częścią jest dofinansowanie przetwórstwa. W momencie kiedy Krajowy Plan Odbudowy będzie uruchomiony przetwórstwo może zyskać wiele miliardów złotych - szacuje się 4 mld złotych. To jest ten zastrzyk finansowy, który jest istotny dla kraju – dodał.

Ubezpieczenia mają być powszechne


Ważnym aspektem jeśli chodzi o Krajowy Plan Strategiczny dla Polski jest kwestia zarządzania ryzykiem.

-  Otóż zarządzanie ryzykiem, nieodzowny problem rolnictwa polskiego, szczególnie jeśli mieliśmy do czynienia z latami, gdzie występowała dotkliwa susza, wymaga od nas finansowania. Środki finansowe na zarządzanie ryzykiem we Wspólnej Polityce Rolnej są istotne, ale myślę, że znacznie istotniejsze i o większej skali finansowej są środki krajowe na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych – mówił szef resortu rolnictwa.

-  I oczywiście nie mogę przegapić takiej okazji żeby zareklamować już i zachęcać do korzystania z ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt z 65% dopłatą z budżetu państwa. Mam nadzieję, że będziemy potrafili przedstawić taką ofertę ubezpieczeniową, która będzie kompleksową ofertą czyli taką, która obejmuje wszystkie możliwe ryzyka łącznie z suszą. Chcę aby ubezpieczenia stały się powszechne. Abyśmy wyszli z tego dotychczasowego schematu, czyli rozpaczliwego poszukiwania środków finansowych w momencie kiedy nas spotyka klęska żywiołowa – dodał Henryk Kowalczyk.

Dominika Mulak
Autor Artykułu:Dominika Mulak Dziennikarka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 22:18