StoryEditor

Nowe dotacje dla rolników (i nie tylko) z ARiMR. Kto, z czego i kiedy skorzysta?

Prężne doradztwo rolnicze, nowoczesne kształcenie młodych rolników w szkołach i dotacje na inwestycje w ramach KPO, w tym na Rolnictwo 4.0 – to priorytety resortu rolnictwa w najbliższym czasie, za realizację których odpowiada wiceminister Adam Nowak. Kiedy te działania będą realizowane?
29.03.2024., 09:24h

Podczas konferencji podsumowującej 100 dni urzędowania ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego również każdy z wiceministrów rolnictwa prezentował swoje priorytety w zakresie działania w resorcie na najbliższe miesiące. Podsekretarz stanu Adam Nowak wskazał kluczowe dla siebie obszary związane z doradztwem, edukacją oraz inwestycjami w rolnictwo z KPO.

Zobacz także: Rolnicze protesty, negocjacje z Ukrainą, zmiany w WPR i dopłaty do zbóż, czyli 100 dni ministra Siekierskiego

Wsparcie do budowy silosów

W ramach Krajowego Planu Odbudowy, który został niedawno uruchomiony dla Polski przez Brukselę, są zabezpieczone środki na inwestycje także w obszarze rolnictwa.

- W obszarze moich kompetencji są kwestie związane z doradztwem rolniczym, szkołami rolniczymi oraz z Departamentem strategii rozwoju, który odpowiada za odpowiednie przygotowanie Krajowego Planu Odbudowy w obszarze przemysłu rolno spożywczego i rolnictwa. Zintensyfikowaliśmy pracę w działaniu dotyczącym budowy silosów dla rolników, ponieważ zostały zapewnione środki na pełną realizację wniosków złożonych przez rolników. Odpowiedzieliśmy na potrzeby rynku i wydłużony został możliwy termin realizacji tych zadań do końca czerwca 2025 roku, ponieważ sytuacja rynkowa, a konkretnie deficyt silosów na rynku krajowym i w krajach ościennych tego wymaga – mówił wiceminister Nowak.

Więcej: Dopłaty do silosów! KOLEJNE wydłużenie terminu budowy i realizacji! Do kiedy rolnicy mają czas?

Miliard złotych na Rolnictwo 4.0

W ubiegłym roku bardzo dużym zainteresowaniem wśród rolników cieszył się nabór wniosków na inwestycje w ramach Rolnictwa 4.0. Wiceminister Nowak podkreślił, że w tym obszarze zostanie uruchomiony jeszcze w tym kolejny nabór.

- Dla rolników, przetwórców, eksporterów w ramach obecnej rewizji KPO na Rolnictwo 4.0 przeznaczonych zostanie 1 mld zł. Kolejne ważne działanie dotyczy centrów dystrybucyjnych oraz przetwórstwa w małych i średnich przedsiębiorstwach, gdzie również interwencje są odpowiednio wspierane ze strony ministerstwa rolnictwa. Tutaj wnioski obsługuje i za ich weryfikację odpowiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – wskazywał Adam Nowak.

Inwestycje w obszary wiejskie i pro-środowiskowe

Jak dodał wiceszef MRiRW, z KPO będą wspierane także inne, ważne inwestycje dla ludności na obszarach wiejskich oraz w zakresie ochrony środowiska.

- W zakresie sieci dystrybucyjnych energii na obszarach wiejskich oraz terminali intermodalnych nastąpi przyspieszenie prac. Po pierwsze, dotyczy to gospodarki wodnościekowej. To jest alokacja blisko 1 mld zł na działania, które będą realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Drugie działanie bardzo duże wyzwanie, konkretnie w zakresie klimatu i środowiska. Chodzi o retencję, która obejmuje 3 podobszary: lokalnych partnerstw na rzecz wody, wspierania działań przez Wody Polskie i trzecie dotyczące realizacji konkretnych interwencji – wymieniał wiceminister Nowak.

Wsparcie doradztwa rolniczego

Adam Nowak potwierdził także wcześniejsze informacje o przeznaczeniu dodatkowych środków w budżecie na doradztwo rolnicze, aby rolnicy mogli bezpłatnie korzystać z pomocy ODR-ów przy wypełnianiu wniosków obszarowych.

- Przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze doradztwa rolniczego dokonaliśmy pewnych działań i przygotowań, żeby doradztwo aktywnie wspierało ARiMR, a przede wszystkim rolników, w rozpoczętej już kampanii naboru wniosków w ramach dopłat bezpośrednich na 2024 rok, bo sprawne doradztwo rolnicze to również sprawne składanie wniosków, a w konsekwencji szybka wypłata środków finansowych. Wnioski o dopłaty bezpośrednie doradcy rolni rolnikom przygotują bezpłatnie. Ministerstwo rolnictwa zabezpieczyło na ten cel środki finansowe – mówił wiceszef MRiRW.

Nacisk na szkolenie zawodowe w rolnictwie

Wiceminister Nowak wskazał, że kluczowy dla resortu obszar to oświata rolnicza i szkoły rolnicze.

- Ministerstwo rolnictwa jest organem nadzorującym prowadzącym 63 szkoły Rolnicze i tu w ślad za też decyzjami całego rządu w ramach tych konkretów jest odpolitycznienie szkół. Szkoły mają przygotowywać dobrych fachowców, ekspertów przygotowanych do działalności rolniczej oraz specjalistów do sektora rolno-spożywczego. Natomiast mają być wolne od działań politycznych, bo szkoły mają kształcić, a nie zajmować się zbędnymi działaniami. Dodatkowo w ramach szkół rolniczych MRiRW aktywnie realizowane są projekty kształcenia w ramach środków europejskich oraz tworzone są branżowe centra umiejętności, które w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy poszerzają tą ofertę. Pokazuje to, że edukacja w tym praktycznym wymiarze umiejętności jest ważnym obszarem. Dbamy o to, aby począwszy od młodych rolników, uczniów po tych rolników, którzy już prowadzą działalność rolniczą, a także przetwórców, importerów, eksporterów, podmioty skupowe, dbać o holistyczne podejście, wdrażanie innowacji. Na ten cel zapewniliśmy środki finansowe. To jest 600 milionów euro dodatkowych środków z Krajowego Planu Odbudowy, które w ramach wspomnianej wcześniej rewizji trafi do rolników – zakończył wiceszef MRiRW.

Kierownictwa ministerstwa Rolnictwa zapraszam teraz wszystkich ministrów na scenę. Zaczynamy rundę pytań, a także poproszę o. Na scenę prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pana praca dyrektora generalnego krajowego ośrodka wsparcia rolnictwa Henryka Smolan Ża głównego inspektora Jakości handlowej artykułów rolno spożywczych.

Bartołomiej Czekała

Fot: Canva/MRiRW

Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. kwiecień 2024 00:32