StoryEditor

Kiedy rolnik musi, a kiedy nie musi sporządzać planu nawożenia? Podajemy zasady!

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystosowała wniosek do MRiRW, w którym wnosi o zwolnienie rolników, kupujących nawozy naturalne z obowiązku sporządzania planu nawozowego. Ministerstwo rolnictwa wyjaśnia w odpowiedzi kto i kiedy jest zwolniony ze sporządzania planu nawozowego. Warto poznać te zasady!
14.12.2023., 15:02h

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystosowała apel do resortu rolnictwa w sprawie zmiany „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, aby zwolnić rolników, którzy kupują nawozy naturalne od obowiązku sporządzenia planu nawozowego.

image

Rolnicy w karbach normy GAEC 6. O czym trzeba pamietać od 1 listopada 2023 r. do 15 lutego 2024 r.?

Hodowcy zwierząt mają trudności w zbyciu nawozów naturalnych

- W ramach programu, rolnicy korzystający z nabytych nawozów naturalnych zostali objęci obowiązkiem sporządzenia Planu nawozowego. Jednakże zauważamy, że hodowcy zwierząt napotykają trudności w zbyciu nawozów naturalnych. W praktyce obserwujemy, że rolnicy prowadzący produkcję roślinną z obawy przed koniecznością przygotowania Planu nawozowego rezygnują z zawierania umów na zakup tych nawozów – czytamy na stronie KRIR.

12 grudnia br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odniosło się do wniosku KRIR i wyjaśniło, kto jest zobowiązany, a kto zwolniony ze sporządzania planu nawozowego.

Kto musi sporządzić plan nawozowy? 

Według przepisów podmioty, które są zobowiązane do sporządzenia planu nawozowego to:

  • podmioty prowadzące chów lub hodowle drobiu powyżej 40 tys. stanowisk, lub chów, lub hodowlę świń pow. 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg, lub 750 stanowisk dla macior – tzw. podmioty wielkopowierzchniowe.
  • podmioty posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych, uprawiające uprawy intensywne na gruntach ornych, pow. powyżej 50ha, lub takie, które utrzymują obsadę większą niż 60 DJP, według stanu średniorocznego.
  • podmioty, które nabywają nawóz naturalny lub produkt pofermentacyjny do bezpośredniego rolniczego wykorzystania w celu nawożenia, lub w celu poprawy właściwości gleby od podmiotu importującego nawóz naturalny, lub produkt pofermentacyjny z terytoriów państw trzecich, a także od podmiotu prowadzącego działalność, o którym mowa w pierwszym punkcie.

Kto nie musi sporządzać planu nawozowego?

Gospodarstwa, które nie są zobowiązane do opracowania planu nawożenia azotem to według Prawa Wodnego takie, które stosują nawozy w dawkach, nieprzekraczających maksymalnych dawek nawozów azotowych. Dawki te zostały określone w programie azotanowym. To także te gospodarstwa, które stosują nawozy dla plonów uzyskiwanych w warunkach uregulowanego odczynu gleby, a także w warunkach zbilansowanego nawożenia azotem, potasem, a także fosforem i stosowania integrowanej ochrony roślin.

Jednak warto podkreślić, że gospodarstwa te mogą dobrowolnie opracować plan nawożenia azotem.

 

Bernat Patrycja

opr. na podst. KRIR

Fot: canva

Patrycja Bernat
Autor Artykułu:Patrycja Bernat Redaktorka portalu topagrar.pl, specjalistka ds. rynku nawozów i uprawy roślin
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
23. kwiecień 2024 14:57