Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Rodzina>Inne>

Skąd opiekunowie mogą czerpać wsparcie?

Obrazek

Wsparcie to słowo szczególnie ważne dla  opiekunów osób niepełnosprawnych. Z jednej strony mowa o wsparciu finansowym, bo rehabilitacja i leczenie pochłaniają ogromne sumy, a jeśli mowa o opiece nad dziećmi to dotyczy wielu lat życia. Z drugiej - chodzi o wsparcie psychiczne oraz możliwość uczestnictwa w życiu społecznym dzieci i ich opiekunów. Bo jak pojechać na wakacje, zwiedzić muzeum, czy spędzić dzień na plaży, jeśli dookoła mnóstwo barier architektonicznych?

Ewelina Cisłak21 sierpnia 2017, 15:42
Obecnie pomoc finansową można otrzymać z:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub Urzędu Gminy Rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą korzystać z pomocy finansowej w formie:
 • zasiłku pielęgnacyjnego w wysokości 153 zł/miesiąc;
 • świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 1406 zł/miesiąc;
 • dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji.
OPS może też pokrywać koszty specjalistycznych usług opiekuńczych. Na przykład zwrot kosztów dojazdu psychologa, pedagoga, logopedy czy terapeuty.

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

W ramach działań każdego PCPR realizowane są dofinansowania, odgórnie ustalane przez właściwe ministerstwa. By dowiedzieć się, jakie działania realizowane są przez właściwy dla danego miejsca zamieszkania PCPR, należy udać się do jego siedziby. Główne kierunki dofinansowań dotyczą:
 • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
 • sportu, kultury, rekreacji i turystyki;
 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym;
 • likwidację barier architektonicznych, komunikacyjnych i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
 • dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej.

Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Uchwała „Za życiem” weszła w życie 1.01.2017 r., jednak na wdrożenie jej poszczególnych elementów trzeba jeszcze trochę poczekać. W przypadku osób niepełnosprawnych, program dotyczy:
 • osób z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • osób z orzeczeniem o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
 • dzieci i młodzieży posiadających: opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy o systemie oświaty.

Więcej na ten temat w sierpniowym wydaniu "top agrar Polska". Zamów prenumeratę i uzyskaj dostęp do szerszych treści!


Picture of the author
Autor Artykułu:Ewelina Cisłak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)