Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Bezzwrotna pożyczka dla KGW

Obrazek

W ramach tzw. Tarczy 4.0 koła gospodyń wiejskich mogą wnioskować o bezzwrotną pożyczkę w wysokości do 5 tys. zł.

Paulina Janusz-Twardowska24 lipca 2020, 12:51
Pieniądze te są przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności statutowej lub gospodarczej.

O pożyczkę mogą ubiegać się organizacje prowadzące działalność gospodarczą lub statutową przed 1 kwietnia 2020 r. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Z kolei sam przychód w ostatnim roku nie może być wyższy niż 100 tys. zł. Pożyczka wraz z odsetkami będzie podlegała umorzeniu pod warunkiem, że koło gospodyń wiejskich będzie prowadzić działalność gospodarczą lub statutową przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia. Środki z pożyczki nie podlegają egzekucji.

 Wniosek o pożyczkę należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego UP lub przez platformę Praca.gov.pl. Lista powiatowych urzędów pracy udostępniona zostanie bezpośrednio w formularzu elektronicznym w Praca.gov.pl.
Wnioskowana kwota ma być przelana jednorazowo na podany numer konta, w ciągu dwóch dni roboczych, po zaakceptowaniu wniosku i umowy przez urząd pracy.


Picture of the author
Autor Artykułu:Paulina Janusz-Twardowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)